Oldal kiválasztása

Asp 2020

 

Pályázó neve: LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
Pályázati kiírás megnevezése: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
Projekt helyszíne (település): Lakitelek
Megítélt összeg: 7 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100%
Támogatási döntés dátuma: 2017.05.02
Forrás: ESZA
Projekt összköltség: 7 000 000 .- HUF

 

Jelen projekt keretében első lépésként a pályázatban megjelölt eszközök kerülnek beszerzésre és beüzemelésre.: 7 db munkaállomás, 7 db monitor alapkonfiguráció, hozzájuk kapcsolódóan Office 2016 Home&Business szoftver, 1 db szünetmentes tápegység , 1 db multifunkciós nyomatkészítő alapkonfiguráció , 1 db multifunkciós nyomatkészítő , 1 db switch eszköz , 10 db kártyaolvasó alapkonfiguráció. A beszerzések külső szolgáltatókon keresztül fog történni. Az eszközbeszerzést követően, illetve vele párhuzamosan a működésfejlesztés és szabályozási keretek kerülnek kialakítása, amelyben a két szabályzat (az IT biztonsági szabályzat, valamint az iratkezelési szabályzat aktualizálása) mellett a Szervezeti és Működési Szabályzat kerül aktualizálásra, melyek igénybevett szolgáltatás formájában kerülnek kialakításra. Harmadik lépésben az önkormányzat elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása fog megtörténni szintén külső szolgáltató bevonásával. Ezután következik a szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, amelyben az önkormányzati adórendszer, a gazdálkodás rendszer, a ingatlanvagyon-kataszter rendszer és az iratkezelési rendszer kerül migrálásra. A migráció külső szakértő alkalmazásával valósul meg. Ezt követően kerül sor az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokra, amelyen a 12 érintett munkavállaló 90-100%-a fog részt venni. Utolsó lépésként pedig a tesztelés és élesítés következik a bevezetett szakrendszerek tekintetében. Az önkormányzat részben a belső erőforrásai felhasználásával, részben külső szakértő megbízásával fogja tesztelni és ellenőrizni a számára kialakításra kerülő szolgáltatásokat és működésük megfelelőségét. Ezen felül szintén az önkormányzat belső erőforrással kívánja elvégezni a projektmenedzsment feladatokat. A kötelező nyilvánosság biztosítását pedig külső szolgáltató igénybevételével kívánjuk teljesíteni.

Ezen tevékenységek keretében a következő eredményeket fogjuk elérni:
– Az ASP Korm. rendeletben előírt technikai feltételeknek megfelelő, üzembe helyezett, működő 10 munkaállomás.

– Az új működésnek megfelelően átalakított 3 szabályzat.

– A csatlakozási feltételeknek megfelelően lebonyolított adatmigráció (4 db rendszer adatmigrációja, a többi rendszer esetében korábbi adatok feltöltésére, így migrálására nincs szükség)

– Határidőben megvalósul a csatlakozás az önkormányzati ASP központhoz: Ezen belül iparűzési adó-bevallás ügyféltípus elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása.

– Oktatáson történő részvétel – Tesztelés, éles üzemben működő csatlakoztatott 7 szakrendszer

– Szolgáltatási szerződés megkötése és hatályba lépése.

Megszakítás