Oldal kiválasztása

Kecskemét város térségi elérhetőségének javításaKecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a KÖZOP-2009-3.5. „Kecskemét város térségi elérhetőségének javítása” című pályázata támogatást nyert.

A projekt jelen fázisában a helyzetelemzésnél tart, amelyet a GfK Hungária Piackutató Intézet végez a mi településünk területén is.

További információkhoz kattintson a Bővebben gombra!

Projekt célja: Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a város térségi elérhetőségét leginkább szolgáló közúthálózati fejlesztések kiválasztásával és értékelésével.

A helyzetelemzés tartalmazza:

•    Meglevő adatok összegyűjtése
•    Háztartásfelvétel
•    Kordonfelvétel
•    Keresztmetszeti felvételek
•    Fókuszcsoportok
•    Mélyinterjúk

A forgalomfelvételek tartalmazzák:

•    Háztartásfelvétel   Kecskemét   Megyei   Jogú Város vonzáskörzetében,   a   város közigazgatási határán kívül
•    Közúti és közösségi közlekedési keresztmetszeti adatgyűjtés a város közigazgatási határán kívül
•    Közúti közlekedési kordonfelvétel a város határát átlépő közutakon

Háztartásfelvétel helyszínei:.

•    Kecskemétre történő ingázás és a települések jellege
•    3-5 % mintavétel városonként és 10-22% a településekben.

A konzorcium megbízásából a felvételeket a GfK Hungária Kft. piackutató intézet bonyolítja. A kutatás célja a családok előző napon tett útvonalainak a megismerése, annak érdekében, hogy a kutatási adatok alapján a város közlekedésének színvonalát emelő intézkedések születhessenek.

A   kérdezőbiztosok   több   ezer   családot   keresnek fel,    véletlenszerűen   kiválasztva   a megkérdezendő háztartásokat.

A válaszadás önkéntes.

A kérdezőbiztosok magukkal viszik:
•    Megbízólevelet, ahol a nevük és a regisztrációs számuk van feltüntetve.
•    GfK által kiállított kérdezőbiztosi lap
•    Személyazonosságuk igazolása végett személyigazolvánnyal rendelkeznek.
•    GfK tájékoztató kártya a kutatásról-a megkérdezettnél marad.
•    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata köszönő kártyája.

A projektről bővebb tájékoztató olvasható Kecskemét hivatalos honlapján, kattintson ide!

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata az alábbi tulajdonában álló
lakások piaci alapon történő bérbeadására pályázatot hirdet.

 

 

A pályázható lakások
adatai:

 

1. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra-Oncsa 25.
Komfortfokozata: félkomfortos
Alapterülete: 62 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 173,- Ft/m2

2. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra-Oncsa 4/a.
Komfortfokozata: komfortos
Alapterülete: 71 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 358,- Ft/m2

3. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29.

Komfortfokozata: komfort
nélküli

Alapterülete:   63
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 71,- Ft/m2

 

4. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29.

Komfortfokozata: komfort
nélküli

Alapterülete:   46
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 71,- Ft/m2

 

5. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29.

Komfortfokozata: komfort
nélküli

Alapterülete:   46
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 71,- Ft/m2

 

6. Címe: 6065 Lakitelek, Tücsök u. 2.

Komfortfokozata: félkomfortos

Alapterülete:   49
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 173,- Ft/m2

 

7. Címe: 6065 Lakitelek, Tücsök u. 2.

Komfortfokozata: félkomfortos

Alapterülete:   49
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 173,- Ft/m28. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.

Komfortfokozata: komfort
nélküli

Alapterülete:   46
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 71,- Ft/m2

 

9. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.

Komfortfokozata: komfort
nélküli

Alapterülete:   45
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 71,- Ft/m2

 

10. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.

Komfortfokozata: komfort
nélküli

Alapterülete:   30
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 71,- Ft/m2

 

11. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.

Komfortfokozata: komfort
nélküli

Alapterülete:   29
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 71,- Ft/m2

 

12. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.

Komfortfokozata: komfort
nélküli

Alapterülete:   45
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 71,- Ft/m2

 

13. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra 46.

Komfortfokozata: komfort
nélküli

Alapterülete:   58
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 71,- Ft/m2

 

14. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra 46.

Komfortfokozata: komfort
nélküli

Alapterülete:   37
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 71,- Ft/m2

 

15. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra 46.

Komfortfokozata: komfort
nélküli

Alapterülete:   32
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 71,- Ft/m2

 

16. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra 46.

Komfortfokozata: komfort
nélküli

Alapterülete:   58,5 m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 71,- Ft/m2

 

17. Címe: 6065 Lakitelek, Kossuth u. 32.

Komfortfokozata: komfortos

Alapterülete:   76
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 358,- Ft/m218. Címe: 6065 Lakitelek, Ady Endre u. 4.

Komfortfokozata: komfort
nélküli

Alapterülete:   64
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 71,- Ft/m2

 

19. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 70.

Komfortfokozata: komfortos

Alapterülete:   76
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 358,- Ft/m2

 

20. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 72/a.

Komfortfokozata:
összkomfortos

Alapterülete:   72
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 495,- Ft/m2

 

21. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 72.

Komfortfokozata:
összkomfortos

Alapterülete:   72
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 495,- Ft/m2

 

22. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 46/b.

Komfortfokozata:
összkomfortos

Alapterülete:   90
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 495,- Ft/m2

 

23. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 46/b.

Komfortfokozata:
összkomfortos

Alapterülete:   66
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 495,- Ft/m2

 

24. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 46.

Komfortfokozata:
összkomfortos

Alapterülete:   78
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 495,- Ft/m2

 

25. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra u. 5.

Komfortfokozata: komfort
nélküli

Alapterülete:   70
m2

A havi bérleti díj minimális
összege: 71,- Ft/m2

 

Egyéb információk:

1.     
Pályázatot a Polgármesteri Hivatalban
(Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) lehet benyújtani
zárt borítékban, 2010. december 17. 1200 óráig.

2.      Egy
pályázó az azonos időpontban meghirdetett lakások közül legfeljebb három bérleményre
tehet bérbevételi ajánlatot, mindegyikre külön nyomtatványon.

3.      Egy
pályázó csak egy, az általa pályázott és megnyert lakás bérbevételére jogosult.

4.      A
bérbeadó a pályázat alapján a lakást annak adja bérbe, aki a legmagasabb
összegű bérleti díj megfizetését vállalja. Azonos összegű ajánlatok esetén az
ingatlan jelenlegi bérlője – amennyiben valamennyi egyéb feltételnek megfelel –
elő haszonbérleti joggal rendelkezik.

5.      A
bérleti szerződés megkötésére 2010. december 23-án kerül sor. Nem teljesítés esetén
ugyanezekkel a feltételekkel a következő helyezettel kerül sor a szerződéskötésre.
Amennyiben az első helyezett nem fizeti meg szerződéskötés előtt a vállalása
szerinti összeget, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó lép a
helyébe.

6.      A
bérleti szerződés határozott időre, 2011. június 30-ig kerül megkötésre a
bérlővel. A határozott idő leteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül
köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.

7.      A
lakbér nem tartalmazza a rezsit, azt a bérlő havonta köteles megfizetni.

8.      A
pályázat akkor érvényes, ha tartalmazza:

a.) a pályázó személyes adatait,

b.) a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati
feltételeket elfogadja,

c.) az értékelés alapját képező ajánlatot a lakbér
összegére,

d.) a bérlemény hasznosítási célját (lakás, gazdasági
tevékenység stb.)

9.      Amennyiben
a bérlemény hasznosítási célja az ingatlan átminősítését igényli, az a bérlő
feladata, és a bérlő köteles állni az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

10.  A
határozott idő elteltével a bérlő a lakást köteles minden elhelyezési igény
nélkül kiüríteni és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban a bérbeadónak visszaadni.

11.  A
pályázatok előminősítését a polgármester végzi a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási
és beruházási csoportja útján. A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el,
a bérlő személyéről a képviselő-testület dönt.

12.  A pályázat
eredménye – a nyertesek értesítésével egyidejűleg – a Polgármesteri Hivatalban
kifüggesztésre kerül a döntést követően haladéktalanul.

13.  Aki
valótlan adatokat közöl, a pályázatból kizárásra kerül.

14.  A
hirdetménnyel kapcsolatos kérdésekre a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
és Beruházási Csoport munkatársai adnak felvilágosítást a 76/449-011
telefonszámon, vagy ügyfélfogadási időben személyesen.

Megszakítás