Oldal kiválasztása

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 

2009. március 25-én (szerdán) 15,00 órakor

tartja soron következő ülését,

melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program, BÁCSVIZ ZRT üzemeltetésében lévő települések vízminőség-javítása, elvi vízjogi engedélyezési tervek készítése.
+melléklet: DAR Ivóvízminőség-javító program
Előadó: Varga Sándor polgármester

2./ Lakitelek Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
+mellékletek:
Lakitelek Önkormányzat 2009. évi címrendje
Lakitelek Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai
Lakitelek Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai 3 éves gördülő terv
2009. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv
A Polgármesteri Hivatal, szakfeladatai és részben önálló intézményi kiadásai 2009
Polgármesteri Hivatal és intézményei saját bevételek
Előadó: Varga Sándor polgármester

3./ Gondozási Központ intézményen belül működtetett és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

4./ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
+melléklet: Rendelet tervezet
Előadó :  Varga Sándor polgármester

5./ Helyben központosított  közbeszerzési eljárásokról szóló 11/2007.(III.21.) rendeletmódosítása.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

6./ Az idegenforgalmi tevékenység átszervezése, a Falugondnokság megszűntetése.
+mellékletek:
Megszüntető okirat
Az alapító okirat módosítása
Előadó :  Varga Sándor polgármester 

7./ A TFH szállítás díjkalkulációja és a szolgáltatási gyakorlat változásainak környezeti hatásai.
Előadó
:  Dr. Orbán Csaba jegyző

8./  Javaslat a települési folyékony hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás sza-bályainak felülvizsgálatára.
Előadó :  Varga Sándor polgármester 

9 ./ Javaslat települési folyékony hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási szerződés megkötésére.
+melléklet:   BÁCSVÍZ – Közszolgáltatási szerződés
Előadó :  Varga Sándor polgármester

10./ Lakitelek Nagyközség Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terve a 2009. költségvetési évre.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

11./ Orvosi  rendelő elektromos hálózatának felújítása.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

12./ Tájékoztatás pályázati lehetőségről a 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet alapján.
Előadó: Varga Sándor polgármester

13./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában2008. II. félévében végzett tevékenységről.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

14./ Megállapodás  megkötése a Kecskemét és Térsége Többcélú TársulássalKözcélú foglalkoztatás szervezésére.
+mellékletek:
Megállapodás tervezet
Közfoglalkoztatási terv 2009.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

15./ Tősfürdő termálkút javítási munkái.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

16./ Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
/Tájékoztató az ülésen kerül kiosztásra/.
Előadó: Varga Sándor polgármester

17./ Lakitelek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának /HÉSZ/ eddigi módosításainakvégleges jóváhagyása, összevont határozat meghozatala.
Előadó: Varga Sándor polgármester

18./ Egyéb ügyek.

19./ Falugondnokság intézményvezetőjének felmentése. (Zárt ülés).
Előadó:  Varga Sándor polgármester

20./ Tősfürdő vendéglátó-ipari épület bérbeadása. (zárt ülés)
Előadó: Varga Sándor polgármester

Az eseményhez kapcsolódó dokumentumok ide kattintva letölthetők

Lakitelek, 2009. március 16.

Varga Sándor
polgármester

Megszakítás