Oldal kiválasztása

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 

2009. július 22-én (szerdán) 15,00 órakor

tartja soron következő ülését,

melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Rendelet alkotás az útépítési hozzájárulásról.
Előadó: Varga Sándor polgármester

2. /Lakitelek Polgármesteri Hivatalánál pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről szóló új helyi rendelet megalkotása.
Előadó: Dr. Orbán Csaba jegyző

3./ Óvodai és általános iskolai beiratkozási körzetek meghatározása.
Előadó: Dr. Orbán Csaba jegyző

4./ Középtávú turisztikai beruházási program.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

5./ Közbeszerzési eljárás megindítása a TÁMOP 3.1.4. pályázatban foglalt oktatási és tanácsadói szolgáltatások megrendelése tárgyában.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

6./ Pályázat benyújtása önkormányzati közutak építésének támogatására a Dél-Alföldi Operatív Program pályázati felhívására.
Előadó :  Varga Sándor polgármester 

7./ Részben önálló intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester 

8./ Lakiteleki Bölcsőde szakmai programja.
Előadó :  Varga Sándor polgármester 

9 ./ Szerződésmódosítás a laboratóriumi feladatok 2009. évi ellátására.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

10./ BÁCSVÍZ Zrt 2008. évi elszámolása.
+melléklet: Szennyvízelvezetés-és tisztításra vonatkozó eredménykimutatás
Előadó:  Varga Sándor polgármester

11./ Laki-Gazda Kft-vel kötendő helyiségbérleti szerződés.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

12./ Közérdekű bejelentés.
Előadó: Varga Sándor polgármester

13./ Autóskemping bérlőjének beadványa.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

14./ Eljárást lezáró döntés meghozatala a mélyépítési munkák tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

15./ 0196/1 hrsz és 0143/1 hrsz.-ú földterületek értékesítésre kijelölése.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

16./ Megállapodás a „Tőserdő Családi & Pop-Rock Fesztivál” rendezvény megrendezéséről.
Előadó: Varga Sándor polgármester

17./ Egyéb ügyek.

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2009. július 16.

Varga Sándor
polgármester

Megszakítás