Oldal kiválasztása

SZJA 1%

A Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács 2012. 02.27-i ülésén döntött az óvodai beiratkozások időpontjáról.
2012. április 16-17.       8.00-17.00 óra
Beíratás helye: Új óvoda Lakitelek Kiss J. u. 1/a
Beíratható: az a gyermek, aki 2012. május 31-ig betölti a harmadik életévét.

Óvodába felvehető: az a gyermek, aki harmadik életévét betöltötte és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.

A közoktatási törvény értelmében az ötödik életévét betöltött gyermeknek kötelező a nevelési év kezdőnapjától szeptember 1.-től, napi négy óra óvodai nevelésben részt venni.

A beiratkozáshoz szükséges:
– a szülő személyi igazolványa,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím-kártyája és TAJ kártyája
– Jelentkezés óvodai elhelyezésre, óvodai nyomtatvány, mely letölthető erre a hivatkozásra kattintva és az óvodában az óvoda titkárnál,  
   a nyomtatvány a  jelentkezés napján az óvodában is kitölthető. /
– a gyermek tartós betegségét igazoló dokumentum,
– az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító dokumentum,
– amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló szülői nyilatkozat másolata
– amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum

Kedves Szülők!

A beiratkozás napján kérjük, gyermekeikkel együtt érkezzenek az óvodába. A délelőtt folyamán a gyerekek játszhatnak az óvodai csoportszobákban és a játszóudvaron.

Önök biztosan nagyon izgatottak már, hogy a család szeme fénye hamarosan ovis lesz, de nem szükséges már az első napon ide sietni, hosszasan várakozni a kicsivel. A második napon is jöhetnek a felvétel nem érkezés sorrendjében dől el.

A felvételi döntésről 2012. május 18-ig kapnak írásos értesítést.

Mindenkit szeretettel várunk.

Sütő Lászlóné
óvodavezető


Feltöltésre került a december 14-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve.

A letöltéséhez kattintson ide!


Feltöltésre került a december 14-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve.

A letöltéséhez kattintson ide!

Megszakítás