Oldal kiválasztása
A térség többi településeihez hasonlóan Lakiteleken is elsődlegesen a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó feldolgozóipar alakult ki, amelyet a korábbi termelőszövetkezet melléküzemágában működött közepes nagyságú ipari létesítmények egészítettek ki. Ezekben gumi- műanyag-feldolgozás, előállítás, építőipari alapanyaggyártás történt.


A termelőszövetkezet felszámolása után ezek a korábbi üzemek önállósodtak.

A 90-es évek második felétől korábban tradíciókkal nem rendelkező ipari szervezetek is megtelepültek községünkben.

A 44-es főközlekedési útvonal, a tiszaugi Tisza híd közelsége a település vasúti csomópont jellege vonzó lehetőségeket teremt újabb ipari létesítményeknek.

Ilyen országos jelentőségű ipari szervezet Lakiteleken a tartályos gázszolgáltatást biztosító Termofarm KFT, a különleges természeti értékkel bíró lakiteleki ásványvíz palackozását végző BUSZESZ RT.

A helyi szolgáltatóipar jelentős részesei a helyi vállalkozások. Lakiteleken 1999-ben 277, 2000-ben már 305 vállalkozás működött. Az országos tendenciától eltérő emelkedés is jelzi Lakitelek infrastruktúrájában, elhelyezkedésében rejlő lehetőségek kihasználhatóságát.

Annak ellenére, hogy a lakiteleki vállalkozások által realizált 6.377.000.000 forintos nettó árbevétel mintegy felét az első 10 legnagyobb vállalkozás termelte meg, az egy vállalkozásra jutó nettó árbevétel több, mint 20 millió forint, ami országos összehasonlításban is igen kedvező.

Megszakítás