Oldal kiválasztása

IDŐPONTVÁLTOZÁS

 

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2018. július 12-én (csütörtökön) 14.00 órakor tartja.

 

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 12-én, (csütörtökön) közvetlenül az összevont bizottsági üléseket követően tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

 

Az előterjesztések egyben letölthetők: innen

NAPIREND:

1.    Lakitelek Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.09.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

2.    A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

3.    A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2017. évi zárszámadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

4.    Tájékoztató a 2018. január 01. és 2018. június 30. közötti időszak polgármesteri munkájáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

5.    A Gondozási Központ „Idősek Otthona – házirend” elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

6.    A Gondozási Központ „Nappali ellátás – Idősek Klubja házirend” elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

7.    Településrendezési terv részleges módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

8.    Lakitelek 2001/1 és 2001/2 hrsz-ú ingatlanok kijelölése értékesítésre
Előadó: Kiss Anita polgármester

9.    VP – Külterületi út fejlesztés pályázathoz polgármesteri felhatalmazás meghozatala és saját erő biztosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

10.    TOP- 4.1.1-16-BK1-2017-00009 azonosító számú „Egészségház kialakítása, egészségügyi alapellátások egy épületbe történő integrálása Lakiteleken” című pályázathoz kapcsolódó polgármesteri felhatalmazás meghozatala
Előadó: Kiss Anita polgármester

11.    Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

12.    Tulajdonosi döntés a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft. gazdasági és pénzügyi életében beállt helyzet kezelésére
Előadó: Kiss Anita polgármester

Lakitelek, 2018. július 09.

                                                                      Tisztelettel:

                                                                                           Kiss Anita sk.
                                                                                           polgármester

Megszakítás