Oldal kiválasztása

Árvízvédelmi készültség

Lakitelek
Nagyközség Önkormányzatának I. fokú árvízvédekezési államigazgatási
feladat- és hatáskörében eljárva

Lakitelek Nagyközség közigazgatási
területére

I. fokú árvíz- védekezési készültséget

rendelek
el 2010. december 13-én 8.00 órától

Határozatomat
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. §. (1)
bekezdésének f.) pontjában továbbá a 7. § (1) bekezdésében és a vizek
kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm.
rendelet 13. §. (1) bekezdése alapján, a vízügyi igazgatási szervezet
Tisza folyó árvízvédekezési készültségét elrendelő döntésével
összhangban hoztam meg.

Lakitelek, 2010. december 13.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás