Oldal kiválasztása

hir vedjegy

 

A pályázat célja:

A HÍR védjegy használati jogának elnyerésével a hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékeink és élelmiszereink ismertségének növelése, az ilyen termékeket gyártók piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a Hagyományok-Ízek-Régiók gyűjtemény hasznosítása és bővítése.

A pályázat beadására jogosultak
Olyan termelők, előállítók vagy olyan csoportok (közösségek, civil szervezetek, szakmai érdekképviseletek stb. tekintet nélkül azok jogi formájára vagy összetételére), amelyeknek tagjai a HÍR gyűjtemény követelményrendszerének megfelelő terméket állítanak elő. Nem terjed ki a pályázat az élőállatokra, borokra és az ásványvizekre.

Pályázati feltételek
A pályázaton hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékekkel és élelmiszerekkel lehet részt venni.
A követelményrendszer legfontosabb elemei:
• a termék dokumentált történelmi múlttal rendelkezik,
• adott tájegységhez (településhez) kötődik,
• hagyományos előállítási mód,
• előállításának legalább egy eleme helyi, speciális tudáson alapul,
• ismertség (legalább az előállítási körzetben),
• előállítás és forgalmazás megléte.

A pályázat elbírálásának módja
A pályázatokat szakmai Bíráló Bizottság vizsgálja meg és bírálja el, a HÍR gyűjtemény követelményrendszerét alapul véve. A termékek érzékszervi bírálatához a pályázónak – az Bíráló Bizottság által megjelölt időpontban és helyszínen – mintát kell biztosítania. Az eredményes pályázó a pályázati felhívásnak megfelelő termék(ek) esetében jogosulttá válik a HÍR védjegynek az általa előállított terméken, annak csomagolásán, továbbá a kapcsolódó reklámanyagokon való feltüntetésére. A Minisztérium által szervezett kiállítások, rendezvények alkalmával kiemelt helyet, közösségi standot biztosít a védjegyhasználati jogot elnyert termelőknek, előállítóknak és csoportoknak termékeik bemutatására, bizonyos esetben árusítására, a HÍR védjegyes termékek minél szélesebb körben való megismertetése érdekében. A nyertes pályázókkal az AM védjegyhasználati szerződést köt. A védjegyhasználati szerződés rögzíti, hogy a Védjegyhasználó a HÍR védjegyet díjmentesen használhatja.

2010 óta pályázati úton 97 pályázó 189 hagyományos és tájjellegű terméke nyerte el a HÍR védjegyhasználati jogot. A HÍR védjegyes termékekről az Agrárminisztérium nyilvántartást vezet.

A pályázatok benyújtásának helye
Agrárminisztérium Borászati és Kertészeti Főosztály, HÍR titkárság
1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.
hir@am.gov.hu

A pályázatok benyújtásának határideje
Folyamatos. A beérkezett pályázatok szükség szerint, de évente legalább két alkalommal kerülnek bírálatra.

A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot postai úton vagy személyesen 1 eredeti és 1 másolati példányban kérjük benyújtani, valamint a postai feladást vagy a személyes benyújtást követően elektronikus formában (valamennyi dokumentumot Word formátumban, a képeket jpg formátumban, legalább 300 dpi felbontásban) kérjük az hir@am.gov.hu e-mail címre is megküldeni. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon kérjük a következő szöveg feltüntetését: „HÍR pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Pallóné Dr. Kisérdi Imola, HÍR Bíráló Bizottság elnöke
Tel: 06-1-795-1705
e-mail: hir@am.gov.hu

forrás: https://gi.kormany.hu/hir-palyazati-felhivas

Megszakítás