Oldal kiválasztása

Iparűzési adó ügyintézésre kizárólag elektronikus úton van lehetőség!

Kezdő vállalkozásnak főszabály szerint már nem kell külön bejelentkezni. A vállalkozási tevékenység megkezdésének tényét a Nemzeti Adó és Vámhivatal mind a székhely, mint a telephelyek vonatkozásában teljes adattartalommal megteszi az Önkormányzati Adóhatóságok felé. Külön bejelentkezési nyomtatvány beküldésére csak külön jogszabályban meghatározott esetekben van szükség, például ha adózó előleg bevallására kötelezett, vagy valamely speciális adózási módot szeretné választani az Önkormányzati Adóhatóságnál. Erre irányuló bejelentésüket az e-önkormányzati portálon tehetik meg.

A vállalkozási tevékenységgel összefüggő minden további bejelentésről, változásról is tájékoztatja a NAV Adóhatóságunkat, így az újabb TEAOR számok, bankszámlaszámok bejelentésétől kezdve a vállalkozási tevékenység szüneteltetéséig, megszűntetéséig bármely adatot közöl hatóságunkkal.

Iparűzési adó bevallás benyújtására kizárólag a NAV útján lehet eljuttatni felénk.

Az iparűzési adó bevallásának határideje főszabály szerint az adóévet követő év május 31-e, azonban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ettől eltérő határidőt is megszabhat speciális adózási esetekhez kapcsolódóan.

Az előző évi előlegek és a tényleges, adóbevallásban szereplő adó pozitív különbözetének befizetésének is május 31-e a határideje, ahogyan a negatív különbözet visszautalására is ezután van lehetőség. Iparűzési adó előleget a bevallás adatai alapján, vagy adózó bejelentése alapján évente 2 alkalommal március 15-én és szeptember 15-én kell megfizetni.

A befizetésre szolgáló számlaszám: Lakitelek Önkormányzata Iparűzési adó beszedési számla: 52000018-11100159

Megszakítás