Oldal kiválasztása

Célja: A gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség megszűnését, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzését, illetve a családjából kiemelt gyermek családjába történő visszahelyezésének elősegítését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:
·    A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
·    A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.
·     A válsághelyzetben levő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátásokhoz történő hozzájutásának szervezése.
·    Szabadidős programok szervezése.
·    Hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
·    Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben.
·     Veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése.
·     Az 1997. évi XXXI. tv-ben meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.
·     Tájékoztatás az egészségügyi intézményekben működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
·    Iskolai szociális munkát biztosíthat.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
·    A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családsegítés) elősegíteni a gyermek problémának rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását.
·    A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás esetében.
·    Kezdeményezni:
– gyermekjóléti alapellátások igénybevételét
– szociális alapszolgáltatások igénybevételét
– egészségügyi ellátások igénybevételét,
– pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét
·    Javaslatot tenni:
                  – a gyermek védelembe vételére
                  –  hatósági intézkedésre.

Megszakítás