Oldal kiválasztása

Felhívás ebtulajdonosok részéreAz ebek nyilvántartása törvényi kötelezettség, ez nem jelenti az ebrendészeti hozzájárulási díj bevezetését településünkön.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §.-a értelmében:

(1) A tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

(2) Az ebösszeírás során a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat jogosult kezelni a 42/A § (4) bekezdés szerinti adatokat.

(3) A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat az ebösszeírás alapján a (2) bekezdésben foglalt adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa,  tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

(4) Az adatbázis működtetőjének kérésére a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara köteles a nyilvántartott ebekről adatot szolgáltatni.

(5) Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az összeírást a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal alkalmazásában lévő településőrök, Faragó Józsefné és Dobos Zoltán végzik.

Megszakítás