Oldal kiválasztása

LAKOSSÁGI FÓRUM

 

2017. december 14-én 1300 órakor Lakitelek Önkormányzat házasságkötő termében

 

Tárgy: Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet-tervezet ismertetése

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelme és alakítása érdekében településképi arculati kézikönyvet készít, melynek célja, hogy meghatározza a település jellemzőit, értékeit, eltérő karakterű településrészeit, majd eszerint építészeti ajánlásokat fogalmazzon meg szöveges és képi formában az egységes településképhez való illeszkedés céljából.

Az arculati kézikönyv alapján új településképi önkormányzati rendeletet alkot, melyben meghatározza a településképi követelményeket, a településkép-védelem támogatási és ösztönző rendszerét, valamint szabályozza ezek érvényesítési eszközeit.

Az arculati kézikönyv (továbbiakban kézikönyv) kidolgozása előfeltétele az új településképi rendeletnek, de készítését párhuzamosan végezzük. Ezzel egyidejűleg megtörténik a településképi elemeket jelenleg még szabályozó önkormányzati rendeletek (HÉSZ, helyi örökség védelméről szóló) felülvizsgálata, melyek módosításáról a kézikönyv és településképi rendelet elfogadása után, a TRT módosításával egyidejűleg dönt a képviselő-testület.

Aktív részvételére feltétlenül számítunk!

Lakitelek, 2017. december 4.

                                                                           Kiss Anita

                                                                         polgármester

Letölthető dokumentumok:

 

  1. )Lakitelek TAK.pdf
  2. )TKR 2017_11_30.pdf
  3. )Levél TAK+TK Véleményezők és partnerek.pdf
Megszakítás