Oldal kiválasztása

Lakitelek Önkormányzata tisztelettel meghívja Lakitelek Polgárait a

2012. február 24-én (pénteken) 17,00 órai

kezdettel tartandó   F a l u g y ű l é s r e !

Falugyűlés helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház

Falugyűlés napirendje:

  1. Polgármester tájékoztatója.
  2. Szilárdhulladék szállítás rendszerében bekövetkezendő változások.
  3. Vagyonvédelmi kivonuló szolgálat felállítása Lakiteleken.
  4. Egyéb ügyek.

A Falugyűlésen közérdekű kérdéseiket, bejelentéseiket tehetik fel a Polgármesternek és a Képviselő-testületnek.

Kérem, hogy a Falugyűlést tiszteljék meg részvételükkel, javaslataikkal.

Lakitelek, 2012. február 3.

Tisztelettel:

Felföldi Zoltán              
polgármester              

Megszakítás