Oldal kiválasztása

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK
2019. ÉVI VÁLASZTÁSA

A köztársasági elnök 2019. május 26. (vasárnap) napjára tűzte ki az európai parlament tagjainak 2019. évi választását.
Szavazni reggel 6:00 órától este 19:00 óráig lehet a kijelölt szavazókörökben.

A Nemzeti Választási Iroda 2019. április 5. napjáig értesítő megküldésével tájékoztatta azon választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe vételükről, akik legkésőbb 2019. március 20. napjáig szerepeltek a szavazóköri névjegyzékben.
A szavazóköri névjegyzékébe  a fenti időpont után bekerülő választópolgárokat a Helyi Választási Iroda értesítő átadásával, ill. megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről.
Amennyiben az értesítőt nem kapja meg, vagy az elvesztette, a Helyi Választási Irodától kérheti annak pótlását.

SZAVAZÁS HELYE, IDEJE

A választópolgárok a részükre megküldött Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhatnak, 6.00 órától 19.00 óráig.

A központi névjegyzékbe történő felvétel, ill. az abban  szereplő adatok módosítása

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kérhetik nemzetiséghez  tartozásának, szavazási segítség iránti igényének, személyes adatai kiadásának megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, ill. a bejegyzés törlését.

Az érvényes magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok 2019. május 2. napján 16.00 óráig nyújthatják be regisztrációs kérelmüket – amennyiben korábban még nem kérték felvételüket a központi névjegyzékbe .

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára  legkésőbb 2019. május 10. napján 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen.  Ezen kérelem visszavonására 2019. május 16. napján 16.00 óráig  van lehetőség.

A fogyatékossággal élő választópolgár 2019. május 17-én 16.00 óráig igényelheti a Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a központi névjegyzékbeli adatokra vonatkozó kérelmet benyújthatják személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodánál, levélben (postacím: Helyi Választási Iroda 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), elektronikus azonosítást követően (ügyfélkapun keresztül) elektronikusan vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan a választások hivatalos honlapján ( www.valasztas.hu)  is a lakóhely szerinti helyi választási irodához.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok kérelmüket levélben, elektronikus azonosítást követően elektronikusan (ügyfélkapun keresztül) vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan (www.valasztas.hu oldalon) nyújthatják be a Nemzeti Választási Irodához.

A Magyarországon élő, lakcímmel nem rendelkező választópolgár kérelmét levélben,  elektronikus azonosítást követően elektronikusan (ügyfélkapun keresztül) vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan(www.valasztas.hu oldalon ), továbbá bármely helyi választási irodához személyesen vagy levélben is benyújthatja.

A szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek:

 1. 1.Átjelentkezés iránti kérelem:

Azok a választópolgárok, akik a választás napján Magyarországon, de magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni kérhetik a tartózkodási hely szerinti névjegyzékbe vételüket.

Az átjelentkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör:

        3. sz. szavazókör (Iskola Napközi Otthon, Széchenyi krt. 72.)

Átjelentkezés iránti kérelem benyújtható: legkésőbb május 22-én 16.00 óráig

Az átjelentkezési iránti kérelem módosítható vagy  visszavonható:

 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás (
 • személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás (ügyfélkapun keresztül) esetén legkésőbb május 24-én 16.00 óráig.
 1. 2.Mozgóurna iránti kérelem:

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár vagy meghatalmazottja (a meghatalmazás csatolásával) nyújthat be mozgóurna biztosítása iránti kérelmet. Mozgóurna csak írásban kérhető! Kérelmét a szavazás napja előtt, a helyi választási irodához, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani. Az írásbeli kérelmet  bárki eljuttathatja a választópolgár helyett a Helyi Választási Irodához vagy a Szavazatszámláló Bizottsághoz  (pl. rokona, ismerőse).

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna igénylés okát.

Azoknak a választópolgároknak, akik előre láthatóan a szavazás napján kórházban lesznek és élni kívánnak választójogukkal, átjelentkezéssel   ÉS   mozgóurnával tudnak szavazni. Először átjelentkezési kérelmét kell benyújtani a Választási Irodához, mely alapján átkerül az átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt szavazókör névjegyzékébe. Ezt követően a Választási Irodától vagy a  kijelölt szavazókör SZSZB-jétől kérhetik, hogy választójoga gyakorlása céljából a választás napján mozgóurnával felkeressék.

Ugyanígy kell eljárnia annak a választópolgárnak, aki Lakitelek területén belül tartózkodik ugyan a választás napján, de lakóhelyétől eltérő címre igényli a mozgóurna kivitelét.

Aki a mozgóurnával szavazók jegyzékére felvételt nyert, és arról nem kérte a törlését, nem szavazhat a lakóhelye szerinti  szavazókörben!

Mozgóurna iránti kérelem

 • A Helyi Választási Irodához
  • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton (
  • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) legkésőbb május 24-én 16.00 óráig,
  • május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) legkésőbb 2019. május 26-án 12.00 óráig
 • Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel május 26-án legkésőbb 12.00 óráig.
 1. 3.Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem

Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak és ott kívánnak szavazni, kérhetik külképviseleti névjegyzékbe történő felvételüket. Így Magyarország nagykövetségein vagy főkonzulátusán szavazhatnak.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) célszerű meggyőződni arról, hogy Magyarország mely nagykövetségén, illetve főkonzulátusán működnek külképviseleti választási irodák. Ennek ismeretében nyújtsák be kérelmüket a külképviseleti névjegyzékbe vételre vonatkozóan.

 1. 1.Külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie. A kérelmet módosítani 2019. május 17-én 16.00 óráig, törlési kérelmet benyújtani pedig 2019. május 22-én 16.00 óráig lehet.

SZAVAZÁS MÓDJA

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A szavazólap átvételét a választópolgár a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket.

A választópolgár a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére, azonban annak használatára nem kötelezhető.  Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett – egy alkalommal – új szavazólapot ad ki.

A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak, ez után a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

További  tájékoztatásért forduljon a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodához.

Lakitelek  Helyi Választási Irodájának elérhetőségei

Gondi Etelka jegyző
Telefon: 76/449-011
Fax: 76/449-055
e-mail:
jegyzo@lakitelek.hu

Gondi Etelka
Helyi Választási Iroda
vezetője

Nyomtatványok letöltése

Megszakítás