Oldal kiválasztása

Értesítés reprezentatív mezőgazdasági összeírásrólA Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 288/2009. (XII.15.) Kormányrendelet alapján 2010. december 1. és 15. között reprezentatív mezőgazdasági összeírást hajt végre.
Az EU valamennyi tagországa számára kötelező összeírást az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK és az 543/2009/EK rendelete írja elő.

Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles képet adjon a hazai gazdaságirányítás, az Európai Unió és a gazdálkodók részére.
A feladat közvetlen megszervezését és az adatfelvétel végrehajtásának irányítását az egész ország területére kiterjedő illetékességgel a KSH Szegedi Igazgatósága látja el.
Az összeírást a KSH reprezentatív adatfelvétel keretében hajtja végre. A kijelölt mintakörzetek az ország 1125 települését érintik, ahol az összeírónak a rendelkezésére bocsátott „Cím- és ellenőrző lajstrom” -on szereplő címeket kell felkeresnie.
Az összeírást a KSH Szegedi Igazgatósága által kiadott – pecséttel és aláírással ellátott – Igazolvánnyal rendelkező számlálóbiztosok végzik.
Értesítjük Önöket arról, hogy településük szerepel a kijelölt mintában, tehát megbízottjaink a jelzett időszakban összeírási feladatot látnak el településük területén.
Kérem, szíveskedjen szükség esetén segíteni településükön az országosan is kiemelt fontosságú feladat eredményes végrehajtását.

Szeged, 2010. november 23.

Végh Zoltán s. k. igazgató
Szegedi Igazgatóság

Megszakítás