Oldal kiválasztása

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 13. § – ában meghatározottakon túlmenően adómentes:

  1. a) a magánszemély tulajdonában lévő kizárólag lakás céljára szolgáló épület és az üdülőterületi építmények körébe tartozó azon épület, melybe az adóalany állandó lakosként bejelentkezett. Az e pont alapján építményadó alól mentes épület (ingatlan) a magánszemélyek kommunális adója hatálya alá tartozik, és utána a 6. § – ban meghatározott mértékű magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni.
  2. b) az egyéni vállalkozó tevékenységet nem folytató magánszemély tulajdonában álló építmények közül a garázs, az üzlet- és műhely helyiség és a hozzátartozó kiegészítő helyiségek, kivéve ha ezen helyiségeket bérbeadás útján hasznosítják.
  3. c) az a), b) pontokban meghatározott mentességeknél az év első napján fennálló állapotot kell figyelembe venni.

 

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

 

Az adó alapja: Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. A hasznos alapterület megállapításánál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.

 

Az adó mértéke:

(1) Az adó mértéke a szálláshelyek és az üdülőterületi építmények kivételével 185,- Ft/m²

(2) a szálláshelyek és az üdülőterületi építmények után

  1. a) 110 m²-ig 740,- Ft/m²,
  2. b) 110 m² felett 400,- Ft és a 110 m² feletti rész után 1150,- Ft/m², kivéve:

– a vállalkozó üdülőterületi, nem szálláshelyi üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze, mely után az adó évi mértéke 370,- Ft/m².

 

Az építményadó alkalmazásában:

üdülőterületi építmény: Az alábbiakban felsorolt közterületekre házszámozott építmények:

Ág utca

Akácos utca

Alpár utca

Dr. Deák István (volt

Árpádszállási ) utca

páratlan oldal 3-tól

végig

Bagolyvár utca

Furmint utca

Fürj utca

Fürt utca

Galamb utca

Gém utca

Buzogány utca

Cinke utca

Csap utca

Cserebogár utca

Csónak utca

Kacs utca

Kadarka utca

Kapásfalusi út 4625

számú út és a

vasútvonal közötti

szakasza

Katica utca

Kengyel utca

Csöpp utca

Daru utca

Domb utca

Donga utca

Erdősor utca

Nyíl utca

Pacsirta utca

Páva utca

Pillangó utca

Pince utca

Pintyőke utca

Rév utca

Rigó utca

Ezerjó utca

Fácán utca

Fátyolka utca

Fecske utca

Fenyő utca

Szivárvány utca

Szikra tanya 33-55.

Tegez utca

Tisza utca

Tőke utca

Tücsök utca

Újerdősor utca

Venyige utca

Gerle utca

Holdfény utca

Hordó utca

Horgász utca

Ibolya utca

Icce utca

Korona utca

Kőrös utca

Lepke utca

Lugas utca

Méhecske utca

Napsugár utca

Nefelejcs utca

Nyár utca

Seregély utca

Sirály utca

Szegfű utca

Szirom utca

Zalán utca páratlan

oldala és 2-8

házszámok

és a

3719/2 hrsz

szálláshely: egész éven át vagy csak időszakosan, üzletszerűen működtetett olyan létesítmény, amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál.

 

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (vagy változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adókötelezettség az adóév első napján (adóév január 1.) fennálló állapot alapján keletkezik. Bevallást az adóévet követő 15 napon belül lehet szankció mentesen benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

 

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti az építményadó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését, melynek a változást követő év január 15-ig tesz eleget.

Az ügy kérelemre indul, az adatbejelentés benyújtható papír alapon vagy elektronikusan

Kapcsolódó jogszabályok

Helyi adókról szóló törvény 1990. évi C. törvény

Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2012. (XII.07.) számú rendelete a helyi adókról

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Bevallás és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Fizetési határidő és számlaszám

Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.

Lakitelek Önkormányzata Építményadó számlaszáma 5200018-11100180

Letölthető nyomtatvány:
Építményadó adatbejelentés

Megszakítás