Oldal kiválasztása

Tisztelt Lakitelekiek!

 

A kezdetektől mostanáig, majdnem egy 8 éves munka zárul le azzal, hogy megépültek a 44-es főúton a községünk lakóinak biztonságos közlekedését segítő körforgalmak.

Az építési engedély véglegesítéséhez Lakitelek Önkormányzatának is hozzá kellett járulnia, amely 2019. májusában megtörtént. Az építtető a Magyar Közút Nonprofit Zrt. volt.

A munkálatok befejezéséhez közeledve Lakitelek önkormányzatának, a jelenlegi vezetésnek az a feladata, hogy ismertessük Önökkel a végleges helyzetet.

Mindezek alapján Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 44-es főúton elkészült körfogalmak (Szentkirályi út, Kapásfalusi út), illetve a Szentkirályi útról nyíló új temető bejárati út műszaki átadása 2021. november 2-án fog megtörténni. Annak idején az építési engedély kiadásához a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csak azzal a feltétellel adott hozzájárulást, hogy a 44-es számú főútról a temető felé megszűnik a lehajtás lehetősége.

Így, 2021. november 3-tól a 44-es útról a temetői lejáró elbontásra kerül. Azt követően a temető megközelítése – gyalogosan, kerékpárral, személygépkocsival egyaránt – kizárólag a Budai sor (volt Bódor dűlő) és a Szentkirályi út felől lesz lehetséges.


Tisztelettel kérünk mindenkit, vegyék mindezeket figyelembe és ennek megfelelően használják a temető új megközelítési lehetőségeit. Elsősorban, életünk, testi épségünk megóvása, a balesetek elkerülése a cél.


A Magyar Közút Nonprofit Zrt. célja az volt, –melyhez célzott állami forrás is biztosított volt– hogy megszüntesse az élet- és balesetveszélyes közlekedési gócpontokat. Sajnos, mi lakitelekiek is tudjuk, hogy a szentkirályi, a kapásfalusi kereszteződésekben, a temetőlejárónál hány falubelink sérült meg, lelte halálát. A 44-es útról a temető felé történő közvetlen lehajtás megszüntetésének oka kizárólag balesetveszélyességi, balesetmegelőzési okokra vezethető vissza. A 44-es út első rendű főút, amelynél a fel- és lehajtás az út erős forgalmából kifolyólag önmagában veszélyes. Éppen ezért, a Mindenszentek, a Halottak Napja időszakban a rendőrség és polgárőrség évek óta segítette a le- és kihajtást. Ez ebben az évben is így lesz!


A közlekedők tájékoztatása, a fent írt változások ismertetése a megfelelő útjelző táblák kihelyezésével lesznek kommunikálva, amelyek a sebesség csökkentésére, a temető megközelítési útvonalára hívják fel a figyelmünket.


Ez alapján, a temető biztonságos megközelítése, használata végett az Önkormányzat intézkedéseket tesz. Az Önkormányzat és a temetkezési vállalkozó közös egyeztetése alapján a Szentkirályi út felöli bejárat nagykapuja nyitva lesz napközben. Azon keresztül behajtva, a temető területén belül kijelölt helyen kell autóval parkolni. A parkolás kiépítésének végleges megoldásán dolgozik az önkormányzat.


Ugyanez vonatkozik a temető megvilágítására is. Novemberben az új bejárat megvilágítása is kiépítésre kerül.

Kérjük Önöket, mindannyiunk biztonsága érdekében, a temető új megközelítési útvonalának, forgalmi rendjének a betartására!

2021. október 20.
Lakitelek Önkormányzata

Megszakítás