Oldal kiválasztása

Elfogadták a 2018. évi költségvetést

Február 8-án, csütörtökön tartotta idei második rendes ülését a Képviselő-testület. Az ülés legfontosabb napirendi pontja az Önkormányzat és Intézményeinek 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása volt.

Az idei évi költségvetésről általánosságban elmondható, hogy stabil, tartható, óvatosra tervezett, mégis hűen tükrözi a fejlesztési célkitűzéseket. A rendelet elfogadását hosszas munka előzte meg, a bizottságok több alkalommal is tárgyalták a munkaanyagot. A 2018. évi költségvetés végül 1.525.898.492.-Ft főösszeggel került elfogadásra.

A 2018-as esztendőben érik be a korábbi évek folyamatos munkája. Az elmúlt év végén több pályázat is pozitív elbírálást kapott, melyek az idei évben kerülnek megvalósítási szakaszukba. Az önkormányzat sikeresen pályázott a Vidékfejlesztési Program keretein belül külterületi dűlőutak mechanikai stabilizációjára, emellett a Tanyafejlesztési Programnak köszönhetően tovább bővül a külterületi napelemes világítótestek száma. A két pályázatnak köszönhetően több mint 100 millió forintból javulnak a külterületen élők életkörülményei. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretein belül több, mint 140 millió forintot nyert el településünk konzorciumi pályázaton keresztül. Ezt az összeget Humán kapacitások fejlesztésére és Humán szolgáltatások fejlesztésére lehet felhasználni. Szintén az idei évben ér megvalósítási szakaszába a Lakiteleket Kerekdombbal összekötő kerékpárút kiépítése, melyre 240 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el településünk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül.

A már nyertes pályázatok mellett szép számmal akadnak olyanok is, melyek elbírálás alatt állnak. Ilyen a Tőserdő fejlesztését célzó TOP-os turisztikai pályázat, a csapadékvíz elvezető rendszer bővítését célzó TOP-os környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztési pályázat, valamint az Egészségház fejlesztését, felújítását célzó TOP-os pályázat. A 2018-as év egyik legfőbb projektje az Egészségház fejlesztése, hisz ez elengedhetetlen a magas színvonalú egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében, mely mind a betegek, mind az egészségügyben dolgozók érdekeit szolgálja.

Az idei évben is folytatódik a földes utcák számának csökkentése. Az elmúlt években öt utca kapott aszfaltborítást, emellett további öt utca terveit készíttette el az önkormányzat. Most ezen öt utcához kapcsolódó engedélyek beszerzésére is biztosít fedezetet a költségvetés. Ezt követően a következő feladat az ütemezés, majd az anyagi lehetőségeket mérlegelve újabb utcák kaphatnak pormentes borítást.

Az idei költségvetés fedezetet biztosít a köztisztviselők bérének rendezésére is. A köztisztviselők bérezése 2008 óta változatlan, jelentősen elmarad a versenyszféra átlagbérétől, emellett a munka mennyisége és a terhek folyamatosan növekednek. Az önkormányzat és a szakszervezet is többször kért érdemi beavatkozást a kormánytól, és a szakminisztériumoktól, azonban érdemi visszajelzés nem érkezett az ügyben, így a bérek rendezését az önkormányzatnak saját bevételei terhére, a szakképzett és hozzáértő szakemberek megtartása érdekében, mindenképpen szükséges volt megvalósítania.

Megszakítás