Oldal kiválasztása

Családsegítő Szolgálat

Családsegítő Szolgálat, Lakitelek

A családsegítő szolgáltatás célja, feladata:

A Családsegítő Szolgálat célja, hogy segítő szolgáltatást nyújtson, ellátásokat közvetítsen, szervezési és gondozási tevékenységet végezzen a szociális munka eszközeivel és módszereivel az egyének, a csoportok és  a közösségek részére.

Kattintson a bővebben gombra a további információkért!

A szolgáltatást igénybevevők számára nyújtott tevékenységek fajtái:
–  Egyéni esetkezelés
–  Tanácsadás
–  Információ közvetítése, tájékoztatás
–  Segítő beszélgetés
–  Továbbirányítás társintézményekhez
–  Ügyintézés segítése
–  Adományközvetítés
–  Munkahelykeresés
–  Foglalkoztatási információk
–  Szociális ellátásokhoz segítségnyújtás
–  Prevenciós tevékenység

Ellátási terület, ellátottak köre:

A Családsegítő Szolgálat által nyújtott szolgáltatások kiterjednek minden Lakitelek nagyközség területén tartózkodó, önként jelentkező személyre, családra, közösségre, tekintet nélkül annak nemére, életkorára, származására, vallására, társadalmi státuszára.

Az igénybevétel módja, feltétele:

A szolgáltatás önkéntesen, személyesen és ingyenesen vehető igénybe a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:           8-12 óráig
Kedd:           13-17 óráig
Szerda:         8-12 óráig
Csütörtök:    8-12 óráig
Péntek:          –

 

 

Tóth Sándor
családgondozó

Megszakítás