Oldal kiválasztása

 

Bölcsődei beiratkozással kapcsolatos tájékoztató

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki bölcsődéjében az alábbi felvételi eljárást alkalmazzuk:

A beiratkozás 2022. április 25. (hétfő) 8-17 óráig lesz a Kiss J. utcai óvodában. A bölcsődei beiratkozásra online kerül sor!

A bölcsődei beiratkozásra online kerül sor a kitöltött Felvételi kérelem (itt letölthető melléklet) beküldésével

2022. április 25-án

az ovodaifelvetel@lakitelek.hu
e-mail címen.

Ezen a napon azon szülők e-mailjeit várjuk, akik a következő nevelési évtől, 2022 szeptemberétől szeretnék megkezdeni a gyermekük bölcsődei ellátását. Ez az e-mail cím, csak a beiratkozás idején él. A felvétel eredményéről legkésőbb 2022. május 31-ig értesítéssel leszünk.

A gyermek bölcsődei jelentkezéséhez szükséges közokiratok, dokumentumok, amelyeket kérünk beszkennelve, lefényképezve mellékelni a kitöltött Felvételi kérelemhez, és elküldeni az óvoda e-mail címére:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek anyakönyvi kivonata,
 • A szülő munkába állási, munkáltatói igazolását mellékelni szükséges, amely tartalmazza a munkavállaló/vállalkozó személyazonosító adatait, foglalkozását. A pontos év, hó, nap megjelölését, amely időponttól a munkavállaló az adott munkahelyen dolgozik/vállalkozást folytat, felmondás alatt nem áll. A pontos év, hó, nap megjelölést, amely időponttól a munkavállaló munkába áll vagy munkát végez. Esetleges próbaidő lejáratának napja. A munkavállaló munkaszerződése határozott idejű (a határozott idő lejáratának napja) vagy határozatlan idejű. A munkáltató cégszerű aláírása, dátum, pecsét, telefonos elérhetőség.
 • Aláírt hozzájáruló nyilatkozat (itt letölthető melléklet)

A kötelezően beküldött lakcímkártyák, személyi igazolvány, TAJ kártya, anyakönyvi kivonat a jogosultság megállapításához szükséges. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk tovább, ezeket nem tároljuk, az e-maileket, adatokat tartalmazó mellékleteket május 31-ig, a felvétel eredményének értesítési határnapjáig töröljük a rendszerből. A kitöltött Felvételi kérelmeket, aláírt hozzájáruló nyilatkozatokat és a Munkáltatói igazolásokat nyomtatjuk ki, amelyek szükségesek a bölcsődei ellátáshoz szükséges megállapodás elkészítéséhez.

Azon szülők esetében, akik a megjelölt időszakban nem kérik gyermekük felvételét, de időközben sikerült munkába állniuk vagy egyéb indok miatt szükségük van bölcsődei ellátásra, kérhetnek soron kívüli felvételt is.

A felvételt nyert gyermekek, ha nem kezdik meg a megbeszélt időpontra a beszoktatást, 2 hétig tartjuk fenn a helyet, utána a szülőknek újra be kell, hogy írassák a gyermeket.

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, akinek szülei, nevelői, gondozói:

 • munkavégzésük,
 • munkaerő piaci részvételt elősegítő programban,
 • képzésben való részvételük,
 • betegségük,
 • vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Bölcsődébe történő felvételnél indokolt előnyben részesíteni azt a gyermeket:

 • akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 • akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy
 • akivel együtt a családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek,
 • akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni megfelelően gyermekéről.

 

Aszódiné Magyar Beáta

Megszakítás