Oldal kiválasztása

A Lakiteleki Takarékszövetkezet munkatársat keres

A Lakiteleki Takarékszövetkezet munkatársat keres a Lakiteleki Kirendeltségébe.

Pozíció:
Betétügyintéző

Feladatok:

  • ellátja mind a lakossági mind a vállalati számlavezetéssel, valamint az értékpapír számlavezetéssel betétlekötéssel kapcsolatos feladatokat,
  • értékesíti a folyószámla, betéti, bankkártya termékeket, biztosítási termékeket, befektetési termékeket
  • könyveli az ügyfél be- és kifizetéseket,
  • helyettesítőként ellátja a pénzkezeléssel és értéktárral, értékszállítással kapcsolatos teendőket.

Elvárásaink:

  • felsőfokú szakirányú végzettség,
  •  értékesítői szemléletmód, nyitott, kommunikatív, együttműködő személyiség,
  • felelősségteljes, céltudatos beállítottság,

Előny:

  • banki lakossági és vállalati termékek értékesítésében szerzett tapasztalat,  
  • valuta- és forint pénztárosi vizsga,
  • államilag elismert, legalább alapfokú nyelvvizsga  


Jelentkezés módja:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szívesen csatlakozna a Lakiteleki Takarékszövetkezet csapatához, jutassa el fényképes önéletrajzát bérigényének megjelölésével Lakiteleki kirendeltségünkbe vagy a kozpont@lakitelek.tksz.hu e-mail címre.

Az értékesítéssel és telekalakítással kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK ONCSAI INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. 12 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2013. szeptember 2-án 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek polgármestere, vagy annak meghatalmazottja és az építésügyi csoportvezető végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, valamint a fejlesztési koncepció alapján történik. Előnyt jelent a helyi vállalkozás létesítése, illetve meglévő bővítése, munkahely teremtése és a vételár.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen Lakitelek polgármesterétől, alpolgármesterétől, építésügyi csoportvezetőjétől (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
Lakitelek, 2013. augusztus 21.
Megszakítás