Oldal kiválasztása

A “Virágos Városért” versenyek több évtizede arra inspirálják a versenykiíró települések lakóit és szolgáltatóit, hogy rendezett, gondosan ápolt kertjeikkel és előkertjeikkel, virágos ablakaikkal megmérettessék magukat. Ennek szellemében hagyományteremtő szándékkal Lakitelek Önkormányzata 2024. évben meghirdeti a Virágos Lakitelekért versenyt.

A verseny célja Lakitelek környezete szépítésének ösztönzése, a településkép gazdagítása melynek eléréséhez szeretnénk minél több lakiteleki polgárt, szervezetet, intézményt és vállalkozást arra sarkallni, hogy legyenek tevőlegesen is részesei ennek a községszépítő munkának. Várjuk nevezését mindazoknak, akik számára fontos a lakókörnyezete példamutató kialakítása, a tiszta, rendezett, virágos városkép és élhető környezet létrehozása.

A versenyre 2024. május 1. – 2024.május 30. között lehet nevezni.

Kategóriák:

A versenyben az alábbi 4 főkategóriában 11 alkategóriában lehet nevezést benyújtani:

I. Lakossági kategóriák:

  1. Rendezett udvar, virágos környezet kategória

Nevezhető közterületről belátható, vagy zsűri által bejárható belső udvar, belső kert

  1. Legszebb virágos ablak/erkély kategória

Csakis a közterületekről látható virágos felületeket tudjuk értékelni!

  1. Legszebb virágos előkert kategória

Az előkert a ház és az utca között lévő kertrész, a legdíszesebb, a települések turisztikai vonzerejét növelő része a kertnek. 

II. Idegenforgalmi kategóriák:

  1. Virágos szállodák, panziók és magánszálláshely, valamint virágos vendéglátóhely kategória

Bejelentett szállodák, panziók, kempingek, magánszálláshelyek nevezhetnek. A közterületekről belátható (épületen és épület előtti) virágos felületeknek, valamint a belső nyilvános területek virágosításának, esztétikai kertrendezésének bírálata történik.

A virágos vendéglátóhelyek: közterületekről belátható (épületen és épület előtti) virágos         felületek.

 

III. Üzleti kategóriák:

  1. Legszebb virágosított üzlet/vállalkozás kategória

Kereskedelmi és szolgáltató üzletek, irodák, vállalkozások nevezhetnek udvarral, előkerttel és/vagy épülethomlokzattal.

  1. Legszebb virágosított intézmény kategória

Oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézmények nevezhetnek virágosított utcafronti homlokzattal/előkerttel, és a bejárható belső területtel.

  1. Esztétikus ipari környezet kategória

Ipari és mezőgazdasági (nem virágtermesztéssel foglalkozó) telephelyek, ipari parki területek vendégfogadó környezetének, épület homlokzatának esztétikus kertrendezésének és virágosításának komplex bírálata. 

Fenti 7 kategóriában az első három helyezett részesül elismerésben.

IV. Különdíjak:

  1. Egységes utcakép kategória

Legalább 5 egymást követő ingatlan tulajdonosai nevezhetnek az ingatlanokhoz tartozó utcafrontok/előkertek egységes virágosításával. Nem kizárólag lakossági pályázat, de az ingatlanok közül legalább két lakossági résztvevőnek kell lennie a nevezők között. Saroképület bevonásával két utcára kiterjedően is elfogadható a nevezés.

  1. Közösségi média különdíj

A szakmai zsűri „hatáskörén” kívül a lakossági kategóriában beküldött nevezések 1-1 képe (cím nélkül, csak sorszámmal) feltöltésre kerül a község online közösségi felületére, és ott a felhasználók dönthetnek (ugyanazon bírálati határidőig) a fényképek alapján a közösségi média különdíj nyerteséről.  

Szabályok

A versenyre történő nevezés feltétele a Nevezési Lap helyes kitöltése, egy versenykategória bejelölése, és az adatkezelési hozzájárulás elfogadása.

A nevezési lap letölthető Lakitelek honlapjáról és közösségi oldalán megosztott linkről, vagy  személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A nevezéshez csatolni kell legalább 2, legfeljebb 10 db fényképet a virágosított részről.

A kitöltött nevezési lap (a mellékelt fényképekkel együtt) beküldhető e-mailben a viragoslakitelekert@lakitelek.hu címre, vagy személyesen leadva a 6065 Lakitelek, Széchenyi Krt. 48. szám alatt a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A nevezések beküldésének határideje: 2024. május 31. 12:00 óra 

Egy virágosított helyszínre csak egy nevezés nyújtható be! Az azonos helyszínről benyújtott több nevezést egy nevezésként kezeljük. Kivételt képez a Közösségi Média különdíjra történő nevezés, amelyre a részvételi szándékot a nevezési lapon külön lehet jelölni, valamint az egységes utcakép kategóriája, amelyre elkülönített nevezési lapon lehet pályázni.

A versenybe benevezett kategóriákat öttagú szakmai zsűri fogja értékelni a beküldött fényképek, valamint 2024. június folyamán egyeztetett, vagy előre be nem jelentett helyszíni látogatás alapján. A bíráló bizottság a helyszíni szemléket követően ül össze, döntése és a kiértesítés 2024. július végéig történik meg. A Közösségi média különdíj szavazása szintén ekkor (12:00 órakor) zárul.

A Szervező fenntartja a jogát, hogy amennyiben nem érkezik a bírálati szempontoknak megfelelő nevezés, az egyes alkategóriákban ne osszon ki díjat, illetve új alkategóriákat alakítson ki. A versenykiírásban meghirdetetteken kívül a Szervező fenntartja a jogot különböző kimagasló teljesítmények értékelésére megnevezett különdíjak kiosztására.

A verseny eredményéről valamennyi nevező tájékoztatást kap.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak kiosztásáról külön értesítést küldünk.

A verseny minden nevezője emléklapot kap a részvételért, valamint az adott kategória első három helyezettje bekeretezett díszplakettet vehet át, amelyen a pályázó neve, a nyertes kategória és az elért helyezés olvasható.

Lakossági kategóriában azok az ingatlantulajdonosok, akik az adott évben először kapnak elismerést, házfalra erősíthető 20×20 cm-es kisplasztikát is átvehetnek.

Az egységes utcakép kategóriában minden résztvevő nevező megkapja ugyanazt a bekeretezett díjplakettet.

A fentieken kívül az egyes kategória dobogósai további tárgynyereményeket vehetnek át azünnepélyeseredményhirdetésen.

A helyezéssel és a díjazással kapcsolatosan utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A verseny meghirdetője fenntartja a jogot a díjazott előkertekről és erkélyekről készült fényképek megjelentetésére a sajtóban és a verseny honlapján, az adatkezelési szabályozások figyelembevételével: a versenybe való jelentkezéssel a résztvevő beleegyezését adja a jelentkezési lapon feltüntetett személyes adatinak kezeléséhez.

2024. évi Virágos Lakitelekért verseny egyéni nevezési lap letöltéséhez kattintsin IDE
2024. évi Virágos Lakitelekért verseny Egységes Utcakép Kategóriája nevezési lap letöltéséhez kattintsin IDE

Megszakítás