Oldal kiválasztása
Lakitelek Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ügyrendje

I.

Általános rendelkezések


1./ Az önkormányzati hivatal megnevezése és címe:
Lakitelek Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.sz.
2./ A hivatalt a polgármester irányítja. (Ötv. 35.§. /2/)
A hivatal vezetője a jegyző. (Ötv.36.§. /2/)
3./ A hivatal előkészíti és segíti a Képviselő-testület munkáját, végrehajtja a kép viselő-testület döntéseit.
4./ A hivatal ellátja a törvény által hatáskörébe utalt önkormányzati és államigazgatási feladatokat.

II.
A hivatal szervezete

1./ A hivatal két csoportra tagozódik.
2./ A csoportok megnevezése:
Igazgatási Csoport
Pénzügyi Csoport
3./ Csoportszervezetbe nem tartozó munkatárs a közterület-felügyelő, akinek részletes feladatkörét a közterület-felügyeletről szóló önkormányzati rendelet határozza meg.
4./ A hivatal csoportjait vezető csoportvezetők , illetve a közterület-felügyelő vonatkozásában az aljegyző többletfeladatai:
A csoport munkatársai


1. munkaköri leírásának előkészítése,

2. feladatkörébe utalt feladatok elvégzésére vonatkozó utasítások adása, a feladat elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítása, illetve az ezekre irányuló javaslatok tétele a jegyző felé,

3. által végzett feladatok felügyelete, ellenőrzése, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezése,

4. munkájának értékelése, jutalmazására javaslattétel a jegyző felé,

5. vonatkozásában fennálló jegyzői munkáltatói jogok előkészítése

5./ A hivatal dolgozói a hivatalt vezető jegyző, illetve a csoportvezetők utasításai szerint munkaköri leírásukban meghatározott módon látják el feladataikat.

6./A köztisztviselők jogállásáról” szóló 1992. évi XXIII. tv. 22/A. § (8) bekezdésében meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatalban lévő munkakörök közül a következők a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök.

  Kötelezettséget
  megállapító
  jogszabályhely
Munkakör Vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség gyakorisága
Ktv. 22/A § (8) d) jegyző 2 év
Ktv. 22/A § (8) d) aljegyző 2 év
Ktv. 22/A § (8) c) Pénzügyi-gazdasági vezető (osztályvezető) 2 év
Ktv. 22/A § (8) e) Anyakönyvezető 2 év
Ktv. 22/A § (8) e) Szabálysértési ügyintéző 2 év
Ktv. 22/A § (8) e) Adóügyi ügyintéző 2 év
Ktv. 22/A § (8) f) Vagyongazdálkodási és
beruházási előadó
2 év
Ktv. 22/A § (8) g) Belső ellenőr 2 év
Ktv. 22/A § (8) g) Számlaellenőrzést végző pénzügyi és gazdálkodási előadó 2 év
Ktv. 22/A § (8) g) Utalványozást végző pénzügyi és gazdálkodási előadó 2 év
Ktv. 22/A § (8) g) Ellenjegyzést végző pénzügyi és gazdálkodási előadó 2 év
Ktv. 22/A § (8) g) Pénztáros 2 év

 
7./ A Polgármesteri Hivatalban az alábbi munkakörökben dolgozó köztisztviselők jogosultak a meghatározott többletképesítés esetén képzettségi pótlékra
 
  Munkakör Többlet képzettség
adóügyi előadó: pénzügyi-számviteli szakképesítés, mérlegképes könyvelő, valamint az OKJ szerint: pénzügyi szakmacsoportba tartozó szakképzettségek.
építésügyi igazgatási előadó: építőipari technikusi képzettség
gazdálkodási, pénzügyi ügyintéző: közgazdasági szakközépiskolai végzettség, pénzügyi-számviteli szakképesítés, mérlegképes könyvelő, valamint az OKJ szerint: pénzügyi szakmacsoportba tartozó szakképzettségek.
személyügyi ügyintéző: legalább középfokú munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés
szociális ügyintéző: szociális ügyintéző, OKJ szerinti gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális asszisztens, legalább középfokú munkaügyi, társadalombiztosítási szakképesítés
vagyongazdálkodási és
beruházási előadó:
gazdasági mérnöki szakképesítés
 
III.
A hivatal feladatai
 
1./ A hivatali tevékenység a képviselő-testület és a képviselő-testületi bizottságok munkájának elősegítésére, illetve egyes államigazgatási feladatok ellátására irányul.

2./ Ellátja a törvényekben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatokat, előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző tevékenységet folytat.

3./ Ellátja a polgármester és a jegyző által hatáskörébe utalt feladatokat.

4./ A képviselő-testület tevékenységével kapcsolatban:


1. szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet tervezeteket, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, és vizsgálja a törvényességet.

2. nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit.

3. szervezi a testület rendelkezéseinek végrehajtását, és ellenőrzi azokat.

4. Ellátja a testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.

 

5./ A Képviselő-testület bizottságai működésével kapcsolatban:
 

1. biztosítja a feladat jellegének megfelelően a működéshez szükséges ügyviteli feltételeket.

2. a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók, egyéb anyagok szakmai előkészítését végzi.

3. a bizottsági kezdeményezések megvalósítási lehetőségeiről tájékoztatást nyújt, a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat szakmailag véleményezi.

4. végzi a bizottsági döntések végrehajtását.

6./ Az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában részt vesz, szakmailag segítő tevékenységet folytat.

IV.
Ügyfélfogadás rendje
1./ A tisztségviselők folyamatos ügyfélfogadást tartanak hivatali munkaidőn belül.

2./  A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő 8-12
Kedd 8-16
Szerda 8-16
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 8-12

V.

Hivatali munkaidő

Hétfőtől-csütörtökig 7.30 – 16.00 h-ig
Péntek 7.30 – 13.30 h-ig

Megszakítás