Oldal kiválasztása

Tűzgyújtási szabályokItt a tavasz és ezzel a kertek végében a tűzgyújtások ideje. Felhívjuk a lakosság figyelmét,hogy a tűzvédelmi szabályok folyamatosan változnak és egyre több felelősséget ró a tűz gyújtójára.
A rendelet pontjait érdemes betartani mindannyiunk biztonsága és a bírságok elkerülése érdekében.

Kattintson a Bővebben gombra a részletekhez!

Itt a tavasz és ezzel a kertek végében a tűzgyújtások ideje.

Felhívjuk a lakosság figyelmét,hogy a tűzvédelmi szabályok folyamatosan változnak és egyre több felelősséget ró a tűz gyújtójára.
A rendelet pontjait érdemes betartani mindannyiunk biztonsága és a bírságok elkerülése érdekében.

A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról


A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges! A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával a tűzoltóságnak lehetőleg írásban be kell jelenteni.

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM elrendelése idején TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a nád-és a növényi hulladék égetése!

A vizsgálatok bebizonyították, hogy az erdő- és bozóttüzek 99 százalékát az emberi figyelmetlenség vagy a szándékos gyújtogatás okozza, ugyanakkor az is megállapítható, hogy az erdőtüzek 80 százaléka tavasszal, illetve a nyári hónapokban pusztít.

Erős szélben TILOS tarló-vagy növényi hulladékot égetni!

FONTOS: a tarló-vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást meg kell szüntetni.

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri hivatalokban is. (bacs.katasztrofavedelem.hu vagy www.kecskemet.hu)

A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos.

Az égetéshez csak a tarlómaradványok, valamint a legelőkön található száraz fű használhatók fel.

A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.


28/2011. (IX. 6.) BM rendeletaz Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

239. A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

606. § (1) Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés – amennyiben jogszabály e tevékenység végzését megengedi – alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül.

(2) A tervezett – az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep-(zárt kertben történő égetést is) – égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak (ingyenesen hívható 105 telefonszámon is lehetséges) írásban be kell jelenteni.

(7) Az (1) bekezdés szerinti égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

A tűz gyújtása előtt közvetlenül és eloltása után is kéri a területileg illetékes Tiszakécskei Önkéntes Tűzoltóság, hogy a 06-76/441-015 telefonszámon az indokolatlan riasztások elkerülése érdekében jelentsék be tevékenységüket.

A vonatkozó jogszabályi előírások megszegése a következő szankciókat vonhatja maga után:

  1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő: 100.000-1.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság,
  2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges: 200.000-3.000.000 Ft-ig   terjedő  tűzvédelmi bírság,
  3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő 100.000-1.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság,
  4. Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén: 20.000-60.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság,
  5. A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik: 60.000-200.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság.

A hulladékégetés humán-és környezet-egészségügyi kockázatairól


Alapvetően a hulladék nyílt téri égetése általános jelleggel meg van tiltva, valamint a tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetésére is.

Ezen főszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály enged kivételeket, lehetővé téve a növényi hulladék égetését.

A kivételek:

– Az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.

– Természeti területen a Felügyelőség engedélye szükséges a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.

– A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Megértésüket és közreműködésüket köszönjük!

Megszakítás