Oldal kiválasztása

„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”Lakitelek Nagyközség Önkormányzata több pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Programok keretében. A pályázatokon az önkormányzat és így az óvoda sikeresen szerepelt.
Az utóbbi hónap eseményei a pályázatokkal kapcsolatban„Tisza-menti kompetenciák”


Lakitelek Nagyközség Önkormányzat gesztorságával a Tisza-menti
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás pályázatot nyújtott be a
Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás,
egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben. című pályázati
felhívásra, mely pályázaton sikeresen szerepelt. A „Tisza-menti
kompetenciák” elnevezésű projekt megvalósítására 1 év és 1 hónap állt
rendelkezésünkre, mely 2010. augusztus 31-én zárult le. Óvodai intézmény
egységünk a módosított Helyi Óvoda Nevelési Programban megfogalmazottak
szerint 2010/2011-es nevelési évben mind a 10 óvodai csoportban
bevezette a Kompetencia alapú óvodai programcsomagot. A Kompetencia
alapú óvodai programcsomagEsélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”


Lakitelek
Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás
Operatív Program 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának
támogatása című pályázati felhívásra, mely pályázaton is sikeresen
szerepelt. Az „Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi
községeinkben is” elnevezésű projekt megvalósítására 21 hónap állt
rendelkezésre, mely 2009. november elsejével indult és 2011. július
30-án zárult. A Helyi Óvodai Nevelési Programunk módosítása tartalmazza
az Óvodai Integrációs Program elemeit, mely egységes szemléletet teremt
az óvodai intézményegység óvodáiban.
Az Integrációs Óvodai Program a 2012/2013-as nevelési év a megvalósítás 2. éve.
Az Óvodai Integrációs Programból adódó feladatainkat munkacsoportok működtetésével valósítjuk meg.
– Óvoda-iskola átmenet mérés, értékelés munkacsoport: vezetője Gulyásné Szabó Gizella
    Tagok: Aszódiné M. Beáta, Vankóné T. Katalin, Erdősné L. Boglárka, Bekéné K. Edit,
 – Környezeti munkacsoport: vezetője: Bohács Jenőné
  Tagok: Gyuricsánné P. Éva, Szentirmay Tamásné, Horváth Istvánné, Gulyásné V. Edit, Romhányi Olga
 – Beóvodázási munkacsoport: vezetője Sütő Lászlóné
   Tag: Madari Istvánné
A
munkacsoport vezetők szeptember végéig elkészítik éves cselekvési
tervüket, melyet a munkacsoportok önállóan valósítanak meg és
munkájukról tájékoztatást adnak a nevelőtestületnek és a szülőknek.“Kulcsszerepben a mi óvodánk is.”


 Az óvodai nevelés sikeres modernizációs folyamatainak segítése, mintaadó szolgáltatói szerepben. (TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0377)
Ez a címe és kódszáma annak a pályázatnak amellyel, óvodánk 3.000.000. Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
A pályázattal kapcsolatban minősítési eljárásban veszünk rész melynek főbb szakaszai a következők:

Előminősítési eljárás:

 • 2011.07.01-e A “jó gyakorlatok” feltöltése
 • 2011.07.16-a: Bejelentkezés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által biztosított regisztrációs felületen. Előzetes együttműködési megállapodás megkötése.
 • 2011.07.21-e: Dokumentumok feltöltése a dokumentumtárba.

Intézményi fejlesztési terv összeállítása.

 • 2011.09.20-a Formai és szakmai előminősítés
 • 2011. 09.27-e Előminősítési nyilatkozat kiadása, amely dokumentum megnyitja a felkészülés lehetőségét

Felkészülés a szolgáltatói szerepre: az intézményi fejlesztési terv megvalósítása

 • Az intézményünk felkészülését a TÁMOP 3.1.7 pályázati konstrukció támogatja, melynek címe: „Kulcsszerepben a mi óvodánk is”
 • 2011.09. 29-ig Pályázat beadása
 • Sikeres pályázat pályázati projekt megvalósítása 2012.05.01-2012.12.31-ig.

 Minősítés
A minősítési eljárás a “Minősített referencia-intézmény” oklevél kiadásával zárul. Az oklevél kiállításának feltételeként a Minősítő Testület szakmailag ellenőrzi az intézményi fejlesztési terv megvalósítását, továbbá az intézmény bemutatja szolgáltatói szerepre és feladat ellátására vonatkozó terveit. Óvodánk a pályázati felkészülés után egy újabb minősítési eljáráson  “Minősített referencia intézménnyé” válhat. Az újabb minősítési eljárásra előreláthatólag a második félévben kerül sor.

A pályázat előzményében szerepel, hogy az óvodánk kettő „Jó gyakorlat” – ot dolgozott ki és töltött fel az EDUCATIO KHT honlapjára, összeállította az Intézményi fejlesztési tervét majd, 2011. szeptember 20.-án kiválóan megfelelt egy formai és szakmai előminősítésnek. Jelenleg óvodánk nevelőtestülete a felkészülési szakaszban a pályázat megvalósítási szakaszában van. A pályázattal arra vállalkoztunk, hogy a CICAHÁT-KUTYAHÁT valamint az OVI VAKÁCIÓ című, példaértékű Jó gyakorlatainkkal felkészülünk az óvodák közötti együttműködésre és az országos referencia intézményi hálózathoz való kapcsolódásra.
CICAHÁT-KUTYAHÁT programban az évek óta kiváló eredményeket mutató Aszódiné Magyar Beáta az általa vezetett gyógytestnevelés jó gyakorlatát adja át. Az OVI VAKÁCIÓ óvodai program a nevelőtestület minden tagjának aktivitásával valósul meg Az óvodai nyári élet megszervezésének élményszerű gyakorlatát  mutatja be mely  az országban is egyedülálló.
A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2012.05.01. a befejezés időpontja pedig 2012.12.31.
Projektmenedzser:                 Sütő Lászlóné
Pénzügyi vezető:                      Somodiné Németh Ida
Szakértő, szaktanácsadó:     Dr. Torda Ágnes gyógypedagógus-klinikai gyermek szakpszichológus.
A Jó gyakorlatok mentorai:
– CICAHÁT-KUTYAHÁT: Aszódiné Magyar Beáta

„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”

„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”

„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”

– OVI VAKÁCIÓ: Gulyásné Szabó Gizella.
A program hét hétből áll melynek mentorai:

 • Kézműves hét                Madari Istvánné
 • Lovaglás hete                Gulyásné Szabó Gizella
 • Környezetismeret hét      Bohács Jenőné
 • Bábos hét                     Gulyásné Varga Edit
 • Pancsolós hét                Vankóné Török Katalin
 • Indián hét                     Bekéné Kotvics Edit
 • Táncos hét                   Romhányi Olga

  „Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”

  „Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”

A pályázatban kiemelt szerepe van a pedagógus továbbképzéseknek.
Óvónőink az alábbi képzésben részesültek ez idáig:

Referenciahelyi mentor-pedagógusok felkészítése
Lakitelek

2012. augusztus 22-23-24.
egész nevelőtestület
Vezetőképzés a leendő referenciaintézmények menedzsmentje számára, elsősorban változásmenedzsment jelleggel, új feladat tevékenységeire fókuszálva
Hajdúszoboszló 2012. június 18-19-20.
Gulyásné Szabó Gizella
A Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására
Szolnok

2012. június 25.
Sütő Lászlóné
Gulyásné Szabó Gizella
Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására. Mentor pedagógus képzés
Szolnok

2012. aug. 15-16-17 és aug. 21-22-23.
Gulyásné Varga Edit

„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”

„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”

„Támop pályázati hírek”„Támop pályázati hírek”

A pályázati támogatásból fénymásoló géppel, laptoppal, projektorral és egy spirálozó géppel korszerűsítettük eszköztárunkat, vásároltunk papír-írószereket.
A pályázat hátra lévő részében 4 tagú fejlesztő team-mal szervezetfejlesztést végzünk. A team tagjai: Aszódiné Magyar Beáta, Erdősné Ladányi Boglárka, Gulyásné Szabó Gizella és Gulyásné Varga Edit. Szervezünk műhelymunkát, hospitálásokat, elkészítjük a Jó gyakorlatok szakmai anyagait, módosítjuk szakmai dokumentumainkat. A következő hónapban lesznek még továbbképzések is.


Óvodai hírek - 2009 szeptemberÓvodai hírek - 2009 szeptemberÓvodai hírek - 2009 szeptemberrciusÓvodai hírek - 2009 szeptember
Megszakítás