Oldal kiválasztása

„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is”Lakitelek Nagyközség Önkormányzata több pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Programok keretében. A pályázatokon az önkormányzat és így az óvoda sikeresen szerepelt.
Az utóbbi hónap eseményei a pályázatokkal kapcsolatbanProjeketek és témahetek a TÁMOP 3.1.4. – 08/2-2009-0281 pályázati program keretében


A Kompetencia alapú óvodai nevelési program keretében nevelőtestületünk átvett Jó gyakorlata a projektmódszer alkalmazása volt. Azóta eltelt időben minden csoportunkban egyre több projekt születik, melyeket folyamatosan ismertetünk. Most a Napsugár csoport projektjét mutatjuk be röviden. A projekt nagy élményvolt nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is. „Állati jó”- projekt a Napsugár csoportban| Romhányi Olga, óvónő


Valamikor régen szeptember 29-én, Mihály napján terelték be az állatokat a mezőről, és számoltak le a gazdának a megmaradt nyájjal vagy gulyával. Ehhez a naphoz sokféle szokás, időjóslás, hiedelem fűződik. A mai gyermek számára ez elképzelhetetlen, mi mégis felidéztük,  elmeséltük ezeket a szokásokat, és közösen fejtettük meg, hogy melyik állatot őrizhette a juhász, gulyás, kondás, és csikós. Majd beszélgettünk, hogy mit tudunk az állatokról, és még mit szeretnénk tudni, kipróbálni ebben a témában. Ötletbörzénket követte a tervezés az előkészítés természetesen a gyerekekkel együtt, építve érdeklődésükre, addigi tapasztalataikra. A gyűjtő munka minden apróságot megmozgatott. Napról napra gyűltek az állatokról szóló mesekönyvek, az érdekes ismeretterjesztő könyvek, újságok, képek, amelyeket több héten át lapozgattunk, és albumokba rendeztünk. Négy hét alatt nagyon sokat játszottunk, tevékenykedtünk, sok mindent kipróbáltunk, tapasztalatokat gyűjtöttünk.:
•    Október 4-én az Állatok világnapján elsétáltunk az Országh és Heinrich családhoz, ahol közvetlenül szereztünk tapasztalatokat a háziállatok életmódjáról, táplálkozásukról és az emberi gondoskodás fontosságáról.
•    A kedvenc plüssállatainkból kiállítást rendeztünk, állatóvodát építettünk az állatok kicsinyeinek, számlálgattunk, sorba rendeztünk, csoportosítottunk többféle szempont alapján.
•    Utánoztuk az állatok mozgását, hangját, és lerajzoltuk, gyurmáztuk a számunkra legkedvesebb állatokat.
•    Vitaminsalátát készítettünk őszi zöldségekből, ízüket bekötött szemmel próbáltuk felismerni.
•    Állatokról szóló találós kérdéseket, szólásokat, közmondásokat fejtettünk meg közösen.
•    Egyszerű állatos meséket, dalokat dramatizáltunk.pl. Kitrákotty mese, A vityilló, Amit a  Vackor csoportnak is bemutattunk.
•    A Szabó tanyán teheneket simogattunk, tehénbőgést hallgattunk, majd élményeinket vizuális formában, többféle technikával meg is jelenítettük.
•    Túrós pogácsát sütöttünk, tejtermékeket kóstoltunk.
•    Sokat beszélgettünk, arról pl: Kinek milyen háziállata van? Miért hasznosak a háziállatok? Melyik állat lennél, és miért? Hogyan kell gondozni az állatokat? Mutasd be a kedvenc állatod! Mit tudunk a védett állatokról? Stb.
•    Állatokhoz kapcsolódó anyanyelvi és képességfejlesztő játékokat játszottunk
Nagy sikere volt az „Életre kelt kamralakók” c. kiállításunknak és versenyünknek, ahol tíz család készített zöldség és termés állatkákat. Nagyon szépek lettek, gratulálunk a helyezetteknek.
A projekt zárásaként a Magyar Pékségben követhettük nyomon a túrós batyu készítésének folyamatát.
Az elmúlt hetekben gyermekeink élményszerűen, játékosan tanultak a szűkebb és tágabb környezetünkben élő állatokról, miközben testi, értelmi, verbális, szociális képességeik fejlődött. Megtanultuk megbecsülni, szeretni, tisztelni, védeni az állatokat, mindezt jókedvűen, vidáman tettük, egyszerűen „Állati jó”-l éreztük magunkat.

Köszönjük szépen azoknak, akik támogatták projektünk kivitelezését: Napsugaras szülők, Szabóné Torbán Mária,(nyugdíjas óvó néni) Horváth Gyuláné, id. Madari istvánné, (Nőbizottság tagjai) Radics István, (Magyar Pékség)  Szabó Józsefné Katika (Szabó tanya)

Óvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - november

Óvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - november

Óvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - november

Óvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - november

Óvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - november

Óvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - november

Óvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - november

Óvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - november

Óvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - november

A témahét is nagyon sok élményt hoz a gyerekeknek és a résztvevő szülőknek. A Margaréta csoport érdekes témahetet valósított meg, melyet bemutatunk.TÖK-életes témahét a Margaréta csoportban | Gyuricsánné Pleva Éva, óvónő


 Az ősz első témahetét tartottuk meg a Margaréta csoportban TÖK-életes címmel. Sajnos nagyon kevés gyermek vehetett csak részt rajta, mivel a csoport fele bárányhimlős volt.
A hét első napján ellátogattunk Krizsány Sarolta és Endre nagyszüleinek tökföldjére, ahol láthatták a gyerekek, milyen hosszú a tök szára, milyen a virága és milyen a kis tök. Megtapasztalhatták, hogy ha megsimogatjuk a levelét, az kicsit szúrós, összehasonlíthatták a tökök nagyságát, színét, súlyát. Boldogan cipelték be az óvodába a gyerekek az ajándékba kapott sok-sok sütőtököt. A csoportszobába visszatérve felsorolták, hogy hányféle tökről hallottak már, melyeket meg is néztünk.
Másnap felszeleteltük a tököt, a gyerekek kimagozták, a dajka néni megsütötte. Megpirítottuk a magját is, megtanulták, hogyan kell kihámozni a héjából, hogy megehessék. Közben a következő mondókát mondtuk:”
                                                        “Sütőben a tökmag,
                                                          Befűtöttünk tegnap,
                                                          Ripeg, ropog, zeng a nád,
                                                          Szél röpíti víg dalát.
                                                          Öt éjjel, öt nap,
                                                          Odasül a tökmag!
Ének- zene foglalkozáson a következő mondókával számoltuk ki és kis lopótökkel koppintottunk a fejére a “Tökkel ütöttnek”, aki a játékban a fogó lehetett: “Este virágzik a tök, én a fejedre ütök.”
Töklámpás fényénél szóltak a “tökös mesék”, az Iciri-piciri című Móricz Zsigmond verses mesét eldramatizáltuk a gyerekekkel, később pedig le is rajzolták.
Saci és Endre nagymamájának nagyon köszönjük a tökből készült ivólevet, hogy velünk töltötte a hétfő délelőttöt,  segítette munkánkat.
“TÖK-életesen” éreztük magunkat egész héten.

Óvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - november

Óvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - november

Óvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - november

Óvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - november

Óvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - novemberÓvodai Hírek - november

Óvodai Hírek - november

Megszakítás