Oldal kiválasztása
Tapasztalatcsere Csíkszeredában a lakiteleki polgárőrökkel

A gyalogos és lovas polgárőrség kialakításával kapcsolatos tapasztalataikat osztották meg április 14-én, kedden a csíkszeredai megyeházán a magyarországi Lakitelek elöljárói. A vendégelőadók – akik maguk is a polgárőrség tagjai – felvázolták mind gyakorlati, mind pedig elméleti tapasztalataikat a székelyföldi városban.

A lakitelekieket Hargita Megye Tanácsának alelnöke, Birtalan József köszöntötte.

Minden modell, példa, ami működik, érdekel minket. El kell érnünk, hogy törvényes módon meríthessünk példát a lakiteleki polgárőrségből, és a mi településeinken is hasonló kezdeményezés indulhasson el – mondta az alelnök.

A találkozón részt vevőket a lakitelekiek közül először Felföldi Zoltán, a több mint négy és fél ezres lakosú település polgármestere köszöntötte, aki beszédében elmondta, hogy a Kiskunságban élők hasonló múlttal rendelkeznek, mint a székelyek: a kunok sem jobbágyi sorban élő népcsoport volt, ők is kollektív nemességet élveztek.

A polgárőri mozgalomról, annak történetéről Madari Róbert, a Lakiteleki Polgárőrség elnöke beszélt. Mint elmondta, a rendszerváltás idején társadalmi elvárás volt a polgárőrság létrejötte, mivel abban az időben drasztikusan megemelkedett a bűncselekmények száma.

The YouTube ID of hwn-_eW6UAc#! is invalid.

Spontán módon alakultak meg a polgárőrségek szerte az országban. Megalakulásuk célja azonos volt: a rendet fenn kellett tartani, a bűnözést meg kellett előzni. Szerencsénk volt, hiszen a rendőrség is nyitott volt a bűnmegelőzés felé – ismertette Madari, és felsorolta azokat a követelményeket, amelyeknek minden polgárőrség meg kell hogy feleljen: csak bejegyzett székhelyen tevékenykedhetnek, a megyei rendőr-főkapitányságnak jóvá kell hagynia működésüket, a polgárőrök formaruhát viselnek, egységes polgárőri igazolványt kapnak, ugyanakkor bárki lehet polgárőr, aki az ehhez szükséges tanfolyamot elvégzi.

A polgárőrségek civilszervezet módjára működnek, támogatást az államtól kapnak, ugyanakkor a tagok havonta 200 forintos tagdíjat kötelesek befizetni.

A lovas polgárőrség munkájáról Felföldi Zoltán beszélt, aki kifejtette, hogy Lakiteleken az újjáéledő lovaséletnek köszönhetően indult el a lovas polgárőrség. Itt elsősorban hátaslovakat tenyésztenek, amelyek ehhez a munkához a legmegfelelőbbek. A speciális polgárőrség országos lovas rendezvényeken is részt vesz.

A találkozó utolsó lakiteleki felszólalója Madari Andor alpolgármester, a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltóság elnöke volt. Mint elmondta, a polgárőrséggel együtt fontos céljuk a tudatformálás. Megpróbálják a szakmára helyezni a hangsúlyt, éppen ezért egy tűzoltó századost választottak parancsnokuknak.

A konferencia végén Zólya Zoltán, a megyei tanács közigazgatási osztályvezetője említette meg a Hargita megyei községek mindegyikében megtalálható önkéntes tűzoltóságokat, és reményét fejezte ki, hogy hamarosan testvérkapcsolat alakul ki a lakiteleki önkéntes tűzoltókkal.

A találkozón a vendégek és vendéglátók kölcsönösen megajándékozták egymást saját vidékük helyi termékeivel.

hargitamegye.ro

Megszakítás