Oldal kiválasztása

Szociális célú tűzifa igénylése

 

Lakitelek Önkormányzata Képviselőtestülete 2020. október 14. napján megtartott testületi ülésén rendeletet alkotott a szociális célú tűzifa juttatása tárgyában. E rendelet meghatározza azon szociálisan rászorulók körét, akiknek a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosítása természetbeni ellátás formájában nyújtható.

A jogosultak köre:

 • nyugdíjasok,
 • rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesülők,
 • a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülők,
 • tartósan beteg személyt eltartó család,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család,
 • a közmunka programban részt vett személyek,

amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át (71 250 Ft/fő), egyedül élő személy esetében a 300 %-át (85 500 Ft/fő).

Rendkívüli esetben méltányosság gyakorolható, annak odaítéléséről az Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára a Polgármester dönt.

Fentiekre tekintettel jelen hirdetmény mellékleteként csatolásra került formanyomtatványon nyújtható be a kérelem a jogosultak részéről a támogatási keretösszeg erejéig – a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjához (14. szoba). Tisztelt ügyfeleinket hétfőn, szerdán és pénteken munkaidőben fogadjuk a vonatkozó járványügyi szabályok betartása mellett.

A 2.§. (4) bekezdése alapján a döntés során előnyben kell részesíteni

 • az aktív korúak ellátásában részesülők
 • időskorúak járadékában részesülők
 • települési támogatás formájában nyújtott lakásfenntartási támogatásban részesülők
 • a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család kérelmét.
 • kiskorú gyermeket nevelők
 • egyedül élő időskorúa

 

A szociális tűzifa igényléséhez szükséges dokumentum letölthető innen >>

Megszakítás