Oldal kiválasztása

„Kegyenc vagy Fegyenc”
Zobokiné Kiss Anita nyílt levele

Tisztelt Internet Látogatók, Lakiteleki Polgárok!

Sokat gondolkodtam, az elmúlt napokban azon, hogy gondolataimat ebben a formában tegyem-e közzé vagy sem. Annak ellenére, hogy nem vagyok híve annak, hogy egy választott polgármester, internetes oldalakat használva reagáljon, a személyét ért politikai támadásokra még is emellett döntöttem, úgy ahogyan a mondás tarja „amilyen az adjonisten olyan a fogadjisten is”.

Természetesen, mint a lakiteleki polgárok által megválasztott polgármester, csak egyetlen célt tűzhettem ki magam elé. Őszinte odaadással szolgálni ennek a településnek minden polgárát, függetlenül attól, hogy rám szavazott-e vagy sem. 

Egyebekben arról is mélyen meg voltam győződve, hogy választott képviselőtársaim, szintén ugyan így fognak gondolkodni. Ebből a gondolkodásból nekem az következett, következik, hogy ők is elsősorban településünk fejlődésének további sorsát tarják szem előtt, nem pedig elvesztett politikai, ideológiai vezérük utáni sóvárgásukat.

Az itt élő emberek most bennünk bíznak, ezért választottak meg éppen minket. Számomra természetes, hogy a polgárok bizalma többet ér, mint az, hogy kicsinyes politikai csatározások színtere legyen a megválasztott önkormányzati testület munkálkodása.

Nem hiszem, hogy  használna településünk  elismert hírnevének, ha akár  megyei vagy akár országos sajtó orgánumokban ilyen, az előzőekben említett nem éppen pozitív  hírek jelennének meg rólunk. Rólunk, utódokról, akiknek soha nem szabad elfeledni, hogy ebben a környezetben ezen a településen forgatták meg a történelem kerekét, a méltán dicső  elődök.

Rendkívül méltatlannak tartom, hogy önkormányzatunkban felütötte fejét a gyűlölködés fertelmes mételye. Tisztelettel hívom fel képviselőtársaim figyelmét néhány olyan körülményre, amelyek az elmúlt napokban  sláger téma volt.

Szentirmay Tamás tanácsnoki címe.    

A jelölése nem az ő részéről vetődött fel, amint arra emlékeztek/emlékeznek bizonyára, én a település polgármestere tettem erre javaslatot.  Természetesen nem azért mert ő  az  én „ kegyencem”  ! 

Azt csak sajnálni tudom,  hogy testületünkben nem a közvetlen párbeszéd a kollektív bölcsesség az úr, hanem az azonnali  internetes oldalon való üzengetés és fenyegetőzés, jelesül  Szentirmay Tamás elleni sajtóper útján. Mintha néhány hét alatt ebből a lakiteleki polgárból gonosz ember lett volna, aki éppen megérett arra, hogy  „fegyenc”  legyen.

Tisztelt képviselő társaim engedjétek/engedjék meg, hogy ismét csak emlékeztesselek titeket/önöket arra a nem éppen elhanyagolható körülményre miszerint, Madari Andor képviselő urat szintén én Zobokiné Kiss Anita Lakitelek legitim  polgármestere javasoltam alpolgármesternek.

Személyéről még sem terjeszti senki, hogy a kegyencem, vagy talán Szentirmay Tamás és Madari Andor nem mérhető egy mérővel. Azt még sem várhatja el senki, hogy Iusticia kikukucskáljon  a szemét takaró kendő alól.

Csak egyetlen gondolat még ehhez a témakörhöz, azt különösen inkorrektnek tartom, ha csak azt lehet olvasni ellenzéki oldalon, hogy mennyi lett volna Szentirmay Tamás fizetése. Ugyanakkor azt még véletlenül sem  olvasható sehol, hogy ellenzéki oldalon,  én személyeket nem nevezek meg, mert méltatlannak tartom, mennyi lett megszavazva tényleges fizetésként.

Olyan érzésem van, mintha csak akkor jó a polgármester ha úgy tesz ahogy a testület négy tagja akarja és ha nem, akkor  a helyi internetes  fórumokon gyalázni kell ?  

Ismételten kijelentem és ettől el nem tántorodok soha, a tiszta lelkiismeretem alapján fogom a munkámat ellátni Lakitelek településéért.

Természetesen elolvastam Vass Anikó településünk polgárának nyílt levelét is és tisztelettel meg is köszönöm, jelenleg azonban egyebet nem tehetek, mert vannak jelenleg égetőbb dolgok a feladat tárházában, amit meg kell oldani.

Ezek pedig a következők az évek óta húzódó közvilágítás okán felhalmozódott ki nem fizetett elektromos díj, a Kalandpark mindeddig nem létező engedély ügye, különös tekintettel a pihenők önhatalmú (a döntést hozó személye nem fontos, hiszen ez most közösségi kérdés és nem egyéni) magasabbra helyezésének. Továbbá említést érdemel a korábbi hulladék kezelésből  fakadó  díjhátralék problematikája.

Ami talán morálisan még ezektől az ügyektől is fontosabb, a Laki Konyha NAV listán való jelenléte, súlyos  szabálytalanság miatt,  amit ez év nyarán állapított  meg a hatóság.

Azt gondolom, van mit tenni önkormányzatunk testületének és ahhoz, hogy ezek a súlyos gondok megoldódjanak, inkább összefogni kell és nem széthúzni.

Tisztelettel:
Zobokiné Kiss Anita

Megszakítás