Oldal kiválasztása

Pályázati felhívás „Programszervező-kommunikációs munkatárs” munkakör betöltésére


Lakitelek Önkormányzata pályázatot hirdet „Programszervező-kommunikációs munkatárs” munkakör betöltésére.
A megbízás időtartama:
határozatlan idejű – Munka tv. szerinti – jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48/a

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 12. 12.00

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zobokiné Kiss Anita polgármester nyújt.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Lakitelek rendezvényeinek szervezésében való aktív részvétel, a Művelődési Ház kommunikációs feladatinak ellátása, szakmai marketing anyagok és kommunikációs tervek összeállítása. Rendezvények, logisztika, kapcsolattartás a vállalkozókkal, egyesületekkel, lakossággal; rendezvényeket támogató cégekkel.

Pályázati feltételek:

 • érettségi, magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • rendezvény-szervezői végzettség
 • angol vagy német, legalább alapfokú nyelvismeret
 • számítógép-kezelői ismeretek
 • Lakitelek vonatkozásában hely- és programismeret
 • rendezvényszervezés területén szerzett több éves – legalább 5 év – szakmai tapasztalat
 • közművelődésért vagy programszervezésért korábban szerzett elismerés
 • Lakitelek kulturális életét előmozdító referencia

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs, kapcsolattartási és szervezőkészség
 • a kulturális intézmény nyitva tartásához és programjaihoz való rugalmas alkalmazkodás
 • együttműködési készség
 • rugalmas, dinamikus, precíz és kreatív munkavégzés

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2015. március 15-től betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „programszervező-kommunikációs munkatárs”
 • személyesen, Lakitelek Önkormányzat (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) titkárságán

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 13. 13.00.óra


    Zobokiné Kiss Anita

                                    polgármester

Az értékesítéssel és telekalakítással kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK ONCSAI INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. 12 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2013. szeptember 2-án 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek polgármestere, vagy annak meghatalmazottja és az építésügyi csoportvezető végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, valamint a fejlesztési koncepció alapján történik. Előnyt jelent a helyi vállalkozás létesítése, illetve meglévő bővítése, munkahely teremtése és a vételár.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen Lakitelek polgármesterétől, alpolgármesterétől, építésügyi csoportvezetőjétől (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
Lakitelek, 2013. augusztus 21.
Megszakítás