Oldal kiválasztása

Pályázati felhívás üzlethelyiség hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE


A pályázat kiírója: Lakitelek Önkormányzata

A pályázat célja: 1289 hrsz-ú ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós

A pályázat tárgya: a lakiteleki 1289 helyrajzi számú ingatlan értékesítése

Az adott ingatlant egyben, vagy két részre osztva lehet megpályázni. Az ingatlan értékesítésére csak abban az esetben kerül sor, ha az egész területre vonatkozóan születik érvényes ajánlat. Az értékesítéssel, és telekalakítással kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli. 

Ingatlan adatai: az 1289 hrsz-ú ingatlan teljes területe 6247 m2 térmértékű, kivett művelési ágú, belterületi ingatlan. Az ingatlan D-i részét egy 8m széles útkisajátítás terheli, mely értékesítés esetén levonásra kerül a területből (kb. 520 m2). Az ingatlan így kb. 65m széles és 86,6 m hosszú lesz. 


Az ajánlatok benyújtásának helye, módja:
A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK 1289 HRSZ-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA-FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 31.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
  • Pályázati díj megfizetésének igazolása.
  • Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

A beérkezett pályázatok bontására 2014. szeptember 1. 10 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek Önkormányzata Polgármestere, vagy annak meghatalmazottja végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.

A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár alapján történik.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Lakitelek Polgármesterétől, Jegyzőjétől és építésügyi főmunkatársától személyesen (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy a jegyzo@lakitelek.hu, illetve a epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa vagy új pályázatot írjon ki.

Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

Lakitelek, 2014. augusztus 14.

Felföldi Zoltán
    polgármester

Az értékesítéssel és telekalakítással kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK ONCSAI INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. 12 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2013. szeptember 2-án 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek polgármestere, vagy annak meghatalmazottja és az építésügyi csoportvezető végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, valamint a fejlesztési koncepció alapján történik. Előnyt jelent a helyi vállalkozás létesítése, illetve meglévő bővítése, munkahely teremtése és a vételár.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen Lakitelek polgármesterétől, alpolgármesterétől, építésügyi csoportvezetőjétől (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
Lakitelek, 2013. augusztus 21.
Megszakítás