Oldal kiválasztása

Pályázat célja:
Lakitelek Önkormányzata pályázatot hirdet lakiteleki középiskolás diákok  költségeinek támogatására. A pályázat célja, hogy a helyi önkormányzat hozzájáruljon, még ha kismértékben is, a településen élők anyagi biztonságérzetének javításához.

Pályázók köre:
Lakiteleken életvitelszerűen élő, 14. életévét betöltő, középiskolában tanuló diák.

Támogatás formája, mértéke:
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke: tanévenként 10.000.-Ft/fő.

Támogatás folyósítása:  2024.05.15.-ig

  • A megadott bankszámlára történő utalással,
  • Készpénzben a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal pénztárában

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
Félév: 2024.04.30.

A pályázatokat elektronikusan (szocialis@lakitelek.hu) vagy személyesen lehet benyújtani Lakitelek Önkormányzatánál.

Benyújtandó dokumentumok:

  1. Igénybejelentő lap
  2. Iskolalátogatási igazolás (30 napnál nem régebbi), vagy érvényes diákigazolvány
  3. Lakcímkártya

Az igénybejelntő IDE kattintva érhető el

Megszakítás