Oldal kiválasztása

Szivárvány Ovi

Az Eötvös Iskola Szivárvány Napköziotthonos Óvodájának hírei, aktualitások, fontos információk valamint képek a hónap eseményeiről – szeptember


Gazdag Erzsi: Mosolyra bíztató dal


Hozok neked galagonyát.
– Sírsz-e még?
Hozok neked kerek almát.
– Rísz-e még?

Egyet nevetsz, kettőt adok
– Hadd látom:
Érik-e a piros mosoly
orcádon.

Piros mosoly: piros alma
itt  terem.
Mosolyogj hát!
Hadd legyen bő
szüretem.

Ezzel a kis verssel köszöntjük a Zérczi családot, apukát Istvánt és az anyukát  Esztert abból az alkalomból, hogy megszülettek  a hármas ikrek Lili, Laura és Jázmin.
Kívánunk nagyon jó egészséget a kicsi lányoknak. Szeretettel várjuk őket haza!Kedves Szülők! | Sütő Lászlóné, óvodavezető


Valamennyi munkatársam nevében nagy szeretettel köszöntöm Önöket a 2012/2013-as nevelési évben.

Az új óvodai évet 151 kisgyerekkel kezdjük meg. Közülük 101 kisgyerek és annak szülei már ismerősen léptek be óvodánk kapuján és örömmel üdvözöltük egymást szeptember első napjaiban.
50-en vannak, akik először jöttek közénk. Nagyon örülünk, hogy egészen jól sikerültek az első napok itt az óvodában. Önöknek nagyon jól sikerült felkészíteni gyermeküket az óvodai életre. A gyerekek magabiztosan érkeztek, alig akadt egy-két sírás. Remélem, hogy akinek az elválás egy kicsit nehezebben sikerült azoknak is hamarosan felszáradnak a könnyei és csakis mosolygós, boldog kisgyerekkel találkozhatok.
A nyári zárva tartás alatt felkészültünk az új nevelési évre. Az új nevelési évünket olyan óvodai környezetben kezdhetjük, amelyben a gyermekek biztonságban vannak. Az udvaron és csoportszobákban boldogan játszhatnak, sokat mozoghatnak, énekelhetnek, rajzolhatnak. Ebben az évben is sokat fogunk kirándulni, megyünk bábszínházba, múzeumba, úszunk, focizunk, táncolunk, tornázunk és csupa olyan dolgot csinálunk, amit a gyerekek örömmel végeznek.
Kettő pályázatunk megvalósítást – a kompetencia alapú óvodai nevelés és az integrált nevelés – folytatjuk ebben a nevelési évben. Erről a szülői értekezleteken hallhatnak bővebben. Nagy izgalommal várjuk az óvodabővítésre beadott pályázatunk elbírálást. Jelenleg az értékeléseket végzik a szakemberek. A nyár folyamán kettő új pályázatot adtunk be, egészségnevelés és óvodafejlesztés területekre. Pályázataink jelentős fejlődést hoznak óvodánk működésében. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az önök gyermekei korszerű falusi óvodai nevelésben vegyenek részt.

Kívánom, hogy gyermekeik és Önök is érezzék magukat nagyon jól az óvodánkban.  
Esetleges problémáik megoldásában szívesen segítünk. Keressenek bennünket!

Óvodai hírek - 2012. szeptember

Papp Kálmikát elsőként íratta be anyukája a 2012-2013-as nevelési évreEsemények | Sütő Lászlóné, óvodavezető


Aug. 22-24.: Nevelőtestületünk 30 órás továbbképzésen vett részt „Hogyan váljunk jó mentorrá?” címmel a referencia intézménnyé válás keretében.
Aug. 15- 17-ig és 27-29-ig Gyakorlatvezető mentortanár felkészítésen vett részt a szolnoki Pedagógiai Intézet szervezésében Gulyásné Varga Edit.
Aug. 27.: : A Szülői Szervezet megbeszélést tartott az új óvodában
Aug.28.: Óvodavezetői és igazgatótanácsi értekezlet
Aug. 30.: Tanévnyitó értekezlet az Eötvös iskolában

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK minden csoportban
Szept. 5. du. 17:00-kor Bóbita csoport
Szept. 5.: du. 17:00-kor Napsugár csoport
Szept. 6. du. 17:00-kor Margaréta csoport
Szept.7. du. 17:30-kor  Vackor csoport
Szept. 14.: „Hogyan készül a must?” címmel a Népfőiskolán programok
az óvodás gyerekek számára.

2012. SZEPTEMBER 29-ÉN
DE. ŐSZKÖSZÖNTŐ SZÜRETI NAP A TEMPLOM TÉREN, DU. SZÜRETI FELVONULÁS,
ESTE SZÜRETI BÁL  AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNATERMÉBEN

FIGYELEM!
OKTÓBER 1-ÉN NEVELÉS NÉLKÜLI NAP

Figyelem!
A Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete, 2012.szeptember 21-én (pénteken),
délután 13h-17h-ig ruha ajándékozási akciót szervez a régi óvoda tornatermében


Térítési díjak befizetése


Régi óvoda szeptember 13. csütörtök
Új óvoda szeptember 14. péntek és 17. hétfő
De. 7:00-9:00 óráig
Du. 15:00-17:00 óráigTudnivalók az étkezés igénybevételéről


Óvodánkban az étkezés igénybevételéhez a következő információkat kell tudnia minden szülőnek:
Minden hét utolsó előtti munkanapján (csütörtök) 9 óráig óvodánknak előzetes létszámot kell adni napi bontásban a következő hétre. Ezért gyermekük előre tudott hiányzását (nagymama, tervezett műtét, kirándulás, stb.) csütörtök reggelig kell bejelenteniük.

Az előzetesen leadott pontos létszámot az adott napot megelőző munkanapon 11 óráig kell véglegesítenünk a konyha felé. Ellenkező esetben az előzetesen leadott, a szülő által bejelentett létszámra vonatkozó étkezési mennyiséget ki kell fizetni a szülőknek. Ezért nagyon fontos, hogy Önök mindkét óvodából a hiányzást megelőző napon 11 óráig jelentsék be Némethné Ildi óvodatitkárnál, személyesen, vagy telefonon (449-154, 70/ 9344-404), hogy másnapra nem kérik az óvodai étkezést. A 11 óra után beérkezett igényeket másnapra már nem tudjuk figyelembe venni. Ha 11 óra után derül ki, hogy a gyermek másnap nem jöhet óvodába, akkor a másnapra megrendelt ebéd 1145 -1215 között, a szülő külön kérésére, elvihető az óvodák tálalókonyhájáról. (jelezni kell az óvodatitkárnak, hogy el szeretné vinni a megrendelt ebédet)

Nagyon fontos, hogy a hiányzás utáni óvodába való visszatérést is jelentsék be 11 óráig, mert ennek elmulasztása esetén a gyermeknek nem tudunk étkezést biztosítani.

Kedves Szülők!

Ez a bejelentési kötelezettség vonatkozik azokra a szülőkre is, akik nem fizetnek, vagy 50%-ot fizetnek a gyermek étkezéséért. Az ételt nekik is meg kell rendelnünk, illetve le kell mondanunk, függetlenül attól, hogy azt a szülő, vagy az Önkormányzat fizeti ki a konyhának.

A térítési díj pontos elszámolása miatt szükséges, hogy Önök ezeket a határidőket betartsák.

Térítési díjak az óvodában:
Tízórai                   85.-Ft
Ebéd                   231.-Ft
Uzsonna              68.-Ft
Összesen:        384.-Ft

A nagycsaládosoknak és a tartósan beteg gyermekek szüleinek alábbi térítési díjakat kell fizetni (50%)

tízórai                 42.-Ft    
ebéd                 116.-Ft         
uzsonna             34.-Ft
összesen        192.-FtFigyelem! | Németh Lászlóné, óvodatitkár


Kérem, hogy akinek van étkezési kedvezményre jogosító
–    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata (önkormányzat adja ki)
–    igazolása tartós betegségről (magyar államkincstár adja ki)
–    igazolás családi pótlék összegéről (nagycsaládos) (bankszámlakivonat, postai csekk, Magyar Államkincstár által kiadott igazolás)
Az eredeti igazolást, határozatot hozza be az óvodába, hogy fénymásolatot készítsünk róla, mert az étkezési kedvezmény igénybevételéhez az igazolásokra szükség van.

Annak, aki az elmúlt évben is óvodás volt, ha még nem járt le a gyermekvédelmi vagy tartós beteg igazolása, határozata, úgy nem kell újra behozni.


Nevelésnélküli munkanap | Sütő Lászlóné, óvodavezető


Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 2012/ 2013-es nevelési évben 5 nevelésnélküli munkanapot tervezünk, melyből az elsőt 2012. október 1.-én hétfőn tartjuk.
Ezen a napon nevelőtestületünk az alábbi feladatait valósítja meg:
Délelőtt:
– az éves munkaterv megbeszélése
– az IPR munkacsoportok éves terve
– Zöld óvoda éves programterve
– az Ovizsaru program ismertetése
– a nevelési év rendjének jóváhagyása
Délután:
– munkatársi értekezlet
– „Együtt a gyerekekért” dajkák és technikai dolgozók belső továbbképzése.

Tekintettel arra, hogy az óvoda reggeltől estig nyitva tart, jogszabály rendelkezik arról, hogy milyen módon lehet nevelés nélküli munkanapot tartani, valamint a házirendünk is tartalmaz erre vonatkozó szabályokat.
Házirendünk erre vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza:
„Intézményünkben a nevelési év folyamán maximum 5 nevelés nélküli munkanapot nevelőtestületi értekezletre, továbbképzésekre, tanulmány utakra, vendégek fogadására, ünnepekre, ünnepélyekre veszünk igénybe. Erről a szülőket legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatjuk. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a tájékoztatást követő 3 napon belül nyilatkozzanak, hogy igénylik-e a gyermek felügyeletét. A nevelés nélküli munkanapokon biztosítandó gyermekfelügyelet szükségességéről és módjáról az intézményvezető dönt, a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak figyelembe vételével.”
A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében, abban az esetben, ha a gyermeklétszám 10 vagy annál kevesebb, az óvoda zárva tart.
Kérem, ha ezzel kapcsolatban kérdésük merül fel, keressenek meg.A Ciróka Bábszínház előadásai | Gyuricsánné Pleva Éva, óvónő


A Megyei Prima Díjjal kitüntetett Ciróka Bábszínház ebben a nevelési évben is meghívta nagycsoportosainkat előadásaira.
Idén is 3 mesét tűztek műsorra, melyek a következők:
– Agyagból gyúrt mesék
Egy korongos mester boszorkányos keze alól sok minden kikerülhet:
korsó, tálka, csupor; de akár –és akárhány – mesehős is. Mert emberünk korongján, persze csak jókedvében, egy darabka mezei agyag is életre kel, s abból bizony mese lesz!
– A Kutya úti iskola
Ki ne szeretne egy olyan telefont, amely minden kívánságot teljesít?
Nos Mách és Sebesztová éppen ilyen telefonra talál, és ezzel el is kezdődik a kívánságok kifogyhatatlan sora, na meg a jókora galibáké, amit aztán győzzenek helyre tenni!
– Gombos Jim és Lukács, a masiniszta
Gyöngyélet Földje aprócska sziget, melynek csupán négy lakosa van: Mitmond néni, Feszes úr, Lukács masiniszta öreg gőzösével, Emmával, és az uralkodó, Háromnegyedtizenkettedik Alfonz király. Egyhangú életüket rejtélyes küldemény érkezése forgatja fel: apró dobozban parányi fekete porontyot hoz a postás, akit elneveznek Jimnek.

A bérlet ára 2300ft., melyet az első előadás előtt kell kifizetni.

Megszakítás