Oldal kiválasztása

Hamarosan nyit az új óvodánk

Fésűs Éva: Őszi kirándulás

Nagyapó és Zsuzsika
szőlőskertbe mentek,
kis kosárba, mázas tálba
szóló szőlőt szedtek.

Édesebb volt, mint a méz
nyári naptól érett,
aranyhangon muzsikáltak
fölötte a méhek.

Akadt hozzá mese kék
magvaváló szilva,
darázs csípte kövér körte,
az ág alig bírta.

Előkerült nagyanyó
otthoni kalácsa,
szalvétáját kicsipkézte
a körtefa árnya.

Szeptember 1-jén megkezdődött az új nevelési év az óvodában és a bölcsődében.

Az iskolai tanévvel egyidejűleg az óvodában és a bölcsődében is megkezdődött az új nevelési év. Kinek könnyebben, kinek nehezebben sikerült elválni apától és anyától, de napközben már mindenkit elvarázsolt a sok játék, az óvó néni és a játszótársak.
A bölcsődébe szeptember hónapban 44 kisgyermek érkezik, így már csak 8-9 üres férőhelyünk maradt. A felvétel folyamatos. Amennyiben október 15.-ig nem tudjuk feltölteni az üres bölcsődei férőhelyeinket, október 16.-án 8-16 óráig beiratkozást tartunk.
Az óvodában 144 kisgyermek kezdi meg az óvodai életet, köztük 4 olyan kisgyermek, akik különleges bánásmódot igényelnek.

Köszöntjük szeretettel a kedves szülőket. Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat óvodánkban, bölcsődénkben.

Sütő Lászlóné intézményvezető

Bölcsőde   Bölcsőde   Bölcsőde   Bölcsőde

Bölcsőde   Óvoda   Óvoda   Óvoda

Óvoda   Óvoda   Óvoda   Óvoda

Óvoda   Óvoda   Óvoda   Óvoda

Óvoda   Óvoda   Óvoda   Óvoda


Óvodánk az első „Minősített referenciaintézmény” Bács-Kiskun megye óvodái között. 

A TÁMOP-3.1.7-2011/2 pályázat nyolc hónapig tartó időtartama alatt készültünk fel a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására. A nevelőtestületünk tagjai képzések, felkészítések keretében sajátították el a szükséges készségeket, képességeket, ismereteket. A felkészülés időszaka alatt elkészítettük a referencia-intézményi működés és a jó gyakorlat átadás eljárásrendjeit, továbbfejlesztettük a „CICAHÁT-KUTYAHÁT” és az „OVI-VAKÁCIÓ” című Jó gyakorlatunk moduljait.
„CICAHÁT-KUTYAHÁT” jó gyakorlatunk gazdája Aszódiné Magyar Beáta mozgásfejlesztő óvónőnk. A prevenciós és korrekciós mozgásfejlesztő program, jó lehetőséget biztosít a testnevelés a mindennapos testnevelés és a gyógytestnevelés területén óvónőknek és tanítónőknek. A foglalkozások anyaga igen kedvelt játékos és utánzáson alapuló gyakorlatokat tartalmaz, mely sikeresen alkalmazható az óvodások, az általános iskola első és második osztályában is.
„OVI-VAKÁCIÓ” című jó gyakorlatunk kiváló program a hagyományos nyári óvodai élet színesítésére, gazdagítására. A kézműves hét, a népi játékok és tánc hete, a lovaglós hét, bábjáték hete a környezeti hét a pancsolás hete és az indián hét nyári csoport és óvoda összevonások idejére nyújt a gyerekeknek feledhetetlen nyári élményeket. A heteket Madari Istvánné, Romhányi Olga, Gulyásné Szabó Gizella, Gulyásné Varga Edit, Bohács Jenőné, Vankóné Török Katalin, és Bekéné Kotvics Edit óvónők vezetik. A gyerekek szívesen jönnek óvodába még akkor is, ha nem a saját barátja, óvónénije és megszokott környezete várja. Sok kisgyereknek ez a nyári vakáció.

A referencia intézményi cím minősítéséhez szükséges helyszíni látogatás és minősítő ülés 2014. június 26.-án megtörtént. A minősítő ülés során az intézményünk képviselői – Gulyásné Varga Edit, Erdősné Ladányi Boglárka, Aszódiné Magyar Beáta és Sütő Lászlóné – három szakemberből álló minősítő testület előtt adtak számot arról, hogy az intézmény alkalmas lesz a vállalt referenciaterületen a példaértékűen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. A dokumentumelemzés, a helyszíni vizsgálat és bemutató gyakorlati foglalkozás eredménye, hogy óvodánk a referencia-intézményi alapfeltételeknek megfelelt, és ezzel a kompetencia alapú nevelési, oktatási programot mintaadóan alkalmazó referenciahellyé vált.
Büszkék vagyunk az óvodánkra melyben dolgozunk.  A mi óvodánk a térség legszebb óvodája, kiválóan felkészült nevelőközösséggel. Sokat tettünk azért, hogy minden szeglete olyan legyen, amelyben “jó gyereknek lenni”. Szolgáltató intézményként sokat teszünk azért, hogy szakmai munkánk mások számára is érdekes, újszerű és példaértékű legyen. Referencia intézményi működésünkkel szeretnénk segíteni az érdeklődő óvodákat, óvodapedagógusokat a tudatos, tervszerű hatékony nevelőmunka megvalósulásában. Ennek szellemében szervezzük Jó gyakorlataink átadását, melyen fogadjuk más óvodák óvónőit és tanítóit. Szolgáltatásainkban felvállaljuk a hálózati tanulás lehetőségét, a hospitálás biztosítását, a dokumentációink tanulmányozását, valamint a partnerintézmény fejlesztési folyamatának támogatását. A cím megtisztelő és nagy felelősség számunkra.
Készen állunk jó gyakorlataink átadására. Óvodánk 2014. július 27-től jogosult a „Minősített referenciaintézmény” cím viselésére.

Elérhetőségeink:
e-mail: ovoda@lakitelek.hu
telefon: +36 70 9344404

Bemutatkoznak új munkatársaink.


A Bóbita csoport új óvónője: Lajmer Ágnes

Lajmer Ágnes vagyok, óvodapedagógus. 1992-ben végeztem a Kecskeméti tanítóképző főiskolán óvodapedagógus szakon, 1993-ban általános iskolai tanító szakon. 2005-ben nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus képesítést szereztem. 1992-től dolgoztam a tiszainokai óvodában óvodapedagógusként, mellette 13 évig a vezetői feladatokat is elláttam. 8 éve telepedtem le Lakitelekre családommal, és jelenleg is itt élek gyermekeimmel: Szabolcs 18 éves, Gréta 8 éves. 2014. augusztus 21-től dolgozom a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Óvodában óvodapedagógusként.

A Bóbita csoport új óvónője:Lajmer Ágnes

A  Pillangó csoport új dajka nénije: Dakó Tiborné

Dakó Tiborné Mártika vagyok, Lakiteleken élek férjemmel és két iskoláskorú gyermekemmel. Régi álmom vált valóra, hogy a Szivárvány óvodában dajkaként dolgozhatok 2014. júliusa óta. Gyermekszeretetemmel igyekszem az óvodások mindennapjait örömtelivé varázsolni, valamint az óvónők munkáját segíteni.
Szeretettel várom a gyermekeket a Pillangó csoportba!

A Pillangó csoport új óvónője:Dakó Tiborné


Augusztusi programjaink

Aug. 18.          Óvodavezetői értekezlet.
Aug. 21-23.    Nevelőtestületünk 30 órás továbbképzésen vett részt
                          „ Projektpedagógia” címmel.
Aug. 26.          Intézményünk vezetése részt vett az Országos Szakmai tanévnyitón Budapesten.
Aug. 27.          Tanévnyitó munkatársi és nevelőtestületi értekezlet.
Aug. 31.          Az ünnepélyes tanévnyitóra a tanítónőkkel közösen kísértük az iskolába az első
                         osztályosokat.

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 

  • Szept. 9.     17 óra        Vackor csoport
  • Szept.10.    17 óra        Pillangó csoport
  • Szept. 11.   17 óra        Katica és Mazsola csoport
  • Szept. 15.   17 óra        Napsugár csoport
  • Szept. 16.   17 óra        Bóbita csoport
  • Szept. 17.   17 óra        Margaréta csoport

Szept. 24.    „Hogyan készül a must?” címmel szőlőszüret a  Népfőiskolán.

2014. szeptember 26.    Nevelés nélküli munkanap


Tudnivalók az étkezés igénybevételéről

Óvodánkban az étkezés igénybevételéhez a következő információkat adjuk a szülőnek.

Az étkezést az adott napot megelőző munkanapon 11 óráig kell leadnunk a konyha felé. Ezért nagyon fontos, hogy Önök mindkét óvodából a hiányzást megelőző napon 11 óráig jelentsék be Némethné Ildi óvodatitkárnál, személyesen, vagy telefonon (70/ 9344-404), hogy másnapra nem kérik az óvodai étkezést. A 11 óra után beérkezett igényeket másnapra már nem tudjuk figyelembe venni. Ha 11 óra után derül ki, hogy a gyermek másnap nem jöhet óvodába, akkor a másnapra megrendelt ebéd 1145 -1215 között, a szülő külön kérésére, elvihető az óvodák tálalókonyhájáról. (jelezni kell az óvodatitkárnak, hogy el szeretné vinni a megrendelt ebédet)
Nagyon fontos, hogy a hiányzás utáni óvodába való visszatérést is jelentsék be 11 óráig, mert ennek elmulasztása esetén a gyermeknek nem tudunk étkezést biztosítani.

Kedves Szülők!
Ez a bejelentési kötelezettség vonatkozik azokra a szülőkre is, akik nem fizetnek, vagy 50%-ot fizetnek a gyermek étkezéséért. Az ételt nekik is meg kell rendelnünk, illetve le kell mondanunk, függetlenül attól, hogy azt a szülő, vagy az Önkormányzat fizeti ki a konyhának.
A térítési díj pontos elszámolása miatt szükséges, hogy Önök ezeket a határidőket betartsák.

Térítési díjak az óvodában: 
Térítési díjak a bölcsődében   
Tízórai           90.-Ft Tízórai          74.-Ft
Ebéd            245.-Ft Ebéd           207.-Ft
Uzsonna        73.-Ft Uzsonna        62.-Ft
Összesen:   408.-Ft Összesen:   343.-Ft

A nagycsaládosoknak és a tartósan beteg gyermekek szüleinek alábbi térítési díjakat kell fizetni (50%)


Óvoda Bölcsőde
Tízórai:         45 Ft
Tízórai:         37 Ft
Ebéd:         123 Ft Ebéd:         154 Ft
Uzsonna:      36 Ft Uzsonna:      31 Ft
Összesen:   204 Ft Összesen:   172 Ft

A konyha szeptembertől biztosítja az ételallergiás gyermekek részére a diétás ebédet. Az erre rászoruló kisgyermek orvosi leletét a konyhára kell bevinni, és Tóthné Balla Mária konyhavezetőnek leadni, és megbeszélni a szükséges diétát.
A kisgyermek számára a nevével, és a diéta (tejmentes, gluténmentes, tojásmentes) megnevezésével ellátott ételest kell minden reggel leadni a dajkáknak. A konyha ebbe az ételesbe teszi bele a kisgyermek részére az ebédet.
Ez a diétás ebéd kicsivel többe kerül, mint a normál étrend, ezért a diétás térítési díjak a következők:

Diétás térítési díjak az óvodában: Diétás térítési díjak a bölcsődében
         Tízórai           90.-Ft            Tízórai          74.-Ft
         Ebéd            270.-Ft            Ebéd           230.-Ft
         Uzsonna        73.-Ft            Uzsonna        62.-Ft
         Összesen:   433.-Ft            Összesen:    366.-Ft

                       

A nagycsaládosoknak és a tartósan beteg gyermekek szüleinek alábbi diétás térítési díjakat kell fizetni (50%)

Óvodai Bölcsődei
Tízórai:         45.-Ft Tízórai:          37.-Ft
Ebéd:         135.-Ft Ebéd:          115.-Ft
Uzsonna:      36.-Ft Uzsonna:       31.-Ft
Összesen:    216 Ft
Összesen:    183.-Ft

Megszakítás