Oldal kiválasztása

Lakitelek Polgármestere tisztelettel meghívja Lakitelek Polgárait a 2016. augusztus 5-én, (pénteken) 17.00 órakor a lakiteleki Művelődési Házban tartandó

Lakossági Fórumra!

Napirend:
1. Tájékoztató a szilárd hulladékszállítással kapcsolatos változásokról
2. Tájékoztató a lovas oktatással kapcsolatos változásról
3. Egyéb ügyek

A Lakossági Fórumon közérdekű kérdéseiket, bejelentéseiket tehetik fel a település Polgármesterének. Kérdéseiket előre, írásban is feltehetik a polgarmester@lakitelek.hu, vagy a titkarsag@lakitelek.hu e-mail címeken, illetve személyesen leadva a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Kérem, tiszteljenek meg részvételükkel, javaslataikkal!

Lakitelek, 2016. augusztus 1.

Tisztelettel:

                                                              Zobokiné Kiss Anita sk.
                                                               polgármester

Megszakítás