Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 26-án, (csütörtökön) 16 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

 

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS:

1. Lakitelek Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról
Előadó: Madari Róbert polgármester

2. Lakitelek Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormány-zati rendeletének I. számú módosításáról
Előadó: Madari Róbert polgármester

3. Lakitelek Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: SzMSz) módosítása (továbbiakban: Ör.)
Előadó: Madari Róbert polgármester

4. Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

5. Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója 2021. évi tevékenységé-ről
Előadó: Madari Róbert polgármester

6. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2021. évben végzett munká-járól
Előadó: Madari Róbert polgármester

7. Beszámoló a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Madari Róbert polgármester

8. Nyári táboroztatás biztosítása lakiteleki diákok részére
Előadó: Madari Róbert polgármester

9. Megállapodás tervezet elfogadása a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel
Előadó: Madari Róbert polgármester

10. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2021. (VIII.11) számú határozatának módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

11. Lakitelek, Muraközy u. 23. 1326/116 hrsz-ú lakóház bontási munkálatainak elvégzésére szerződéskötés
Előadó: Madari Róbert polgármester

12. Együttműködési megállapodás megkötése a Tisza Nyugdíjas Klub-bal és pályázat be-nyújtása a Közművelődési Kollégium felhívására
Előadó: Madari Róbert polgármester

13. Együttműködési megállapodás megkötése a Tőserdőért Alapítvány 2022. nyári rendezvé-nyére
Előadó: Madari Róbert polgármester

14. TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00045 azonosító számú, „Lakitelek csapadékvíz elvezetése szik-kasztó árkokkal II. ütem” című projekt kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzésére szerződéskötés
Előadó: Madari Róbert polgármester

15. Lakitelek Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Előadó: Madari Róbert polgármester

16. K-Sz-0137/000396/2022. iktatószámú megállapodás szerinti „Kulturális támogatás a Laki-telek Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fúvószenekarának” támogatás keretein belül hangsze-rek és kiegészítők beszerzése tárgyában szerződéskötés /később kerül megküldésre/
Előadó: Madari Róbert polgármester

17. Tájékoztatás az Árpád utca, Május 1 utca, Széchenyi krt., Béke utca felújítás
beszerzési dokumentációjának helyesbítéséről
Előadó: Madari Róbert polgármester

18. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS:

19. A Laki-Konyha Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Madari Róbert polgármester

20. Laki-Konyha Nonprofit Kft. tőkerendezése
Előadó: Madari Róbert polgármester

21. A Laki-Park Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Madari Róbert polgármester

22. A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóvá-hagyása
Előadó: Madari Róbert polgármester

23. Rendelkezés a lakiteleki 1326/116 hrsz.-ú ingatlanról
Előadó: Madari Róbert polgármester

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2022. május 26-án (csütörtökön) 14 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2022. május 23.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás