Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 24-én, (csütörtökön) 14:30 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem

Tájékoztatjuk, hogy a Képviselő-testületi ülésről videó felvétel az erre irányuló, kötelezettséget megállapító jogszabály hiányában nem készül. A nyilvános ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

NAPIREND:

NYILVÁNOS ÜLÉS:

1. Lakitelek Önkormányzat képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 9/2007.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

2. Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság beszámolója 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Madari Róbert polgármester

3. Szikra Horgászegyesület beszámolója 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Madari Róbert polgármester

4. Beszámoló a Gondozási Központ 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Madari Róbert polgármester

5. Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Színtér 2022. évi programterve
Előadó: Madari Róbert polgármester

6. A 2022/2023-as nevelési évre az óvodai intézményekben a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előadó: Madari Róbert polgármester

7. Beszámoló a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről
Előadó: Madari Róbert polgármester

8. Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi árjegyzék elfogadása
Előadó: Madari Róbert polgármester

9. A 2021. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előadó: Madari Róbert polgármester

10. Lakitelek Önkormányzata és intézményei közbeszerzési terve a 2022. költségvetési év-re
Előadó: Madari Róbert polgármester

11. TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00045 azonosító számú, „Lakitelek csapadékvíz elvezetése szikkasztó árkokkal II. ütem” című projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását ellátó szervezettel történő szerződéskötés
Előadó: Madari Róbert polgármester

12. Lakiteleki Bölcsődéért Alapítvány székhely hozzájárulás
Előadó: Madari Róbert polgármester

13. Önkormányzati telkek értékesítésekor alkalmazandó fajlagos árak meghatározása
Előadó: Madari Róbert polgármester

14. Lakitelek Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Útfelújítás 2022 – Lakitelek Önkormányzata” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés és szerződéskötés
Előadó: Madari Róbert polgármester

15. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS:

16. Lisztes János elhunyt temetési költségeinek elfogadása
Előadó: Madari Róbert polgármester

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2022. március 24-én (csütörtökön) 13 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2022. március 22.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás