Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 20-án, (csütörtökön) 15:00 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem

Tájékoztatjuk, hogy a Képviselő-testületi ülésről videó felvétel az erre irányuló, kötelezettséget megállapító jogszabály hiányában nem készül. A nyilvános ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS:

1. Lakitelek Önkormányzata 2/2021.(II.10.) költségvetésének IV. sz. módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

2. Lakiteleki Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfo-gadása
Előadó: Madari Róbert polgármester

3. Szikra Horgászegyesület használati szerződés módosítása iránti kérelme
Előadó: Madari Róbert polgármester

4. Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: Madari Róbert polgármester

5. Polgármester havi illetményének megállapítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

6. Az alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

7. A 2022. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás közzététele
Előadó: Madari Róbert polgármester

8. TOP-4.1.1-16-BK1-2020-00024 Egészségház fejlesztése Lakiteleken című projekt ke-retében kivitelezési szerződéskötés és fedezet összegének emelése (később kerül megküldésre)
Előadó: Madari Róbert polgármester

9. 0232/29 hrsz-ú terület rendezése (később kerül megküldésre)
Előadó: Madari Róbert polgármester

10. Tájékoztató Lakitelek Önkormányzata 2021. II. félévben megkötött szerződéseiről
Előadó: Madari Róbert polgármester

11. Egyéb ügyek

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2022. január 20-án (csütörtökön) 13 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2022. január 17.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás