Oldal kiválasztása

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. május 16-én (csütörtök) 14:00 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

NYÍLT ÜLÉS

1.Döntés Lakitelek Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről

Előadó: Madari Róbert polgármester

2.Lakitelek Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

3.A képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 9/2007. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

4.A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2023. évben végzett munkájáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

5.Beszámoló a 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

6.A rendőrség épületében földszinti helyiségek ingyenes használatba adása, csökkentett munkaképességűek foglalkoztatásához

Előadó: Madari Róbert polgármester

7.„Rendezvények hangosításának beszerzése” tárgyú beszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

8.Lakitelek Önkormányzati kezelésű utcák útburkolatának kátyúzási munkálatai tárgyában vállalkozó kiválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

9.TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00011 azonosítószámú, „Komplex turisztikai fejlesztés Lakiteleken” című projekt keretében turisztikai szakértői tevékenységet ellátó szervezettel történő szerződéskötés

Előadó: Madari Róbert polgármester

10.Döntés az ÁGOTA Alapítvány támogatási kérelméről

Előadó: Madari Róbert polgármester

11.2024.évi igazgatási szünet elrendelése

Előadó: Madari Róbert polgármester

12Egyéb ügyek

Előadó: Madari Róbert polgármester

ZÁRT ÜLÉS

13.A Laki-Konyha Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Madari Róbert polgármester

14.A Laki-Park Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Madari Róbert polgármester

15.A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Madari Róbert polgármester

16.Piac területén lévő üzlethelyiségek pályázat útján történő bérbeadásáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2024. május 16-an (csütörtök) 13 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2024. május 13.
         Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                        polgármester

 Az előterjesztések ide kattintva egyben letölthető.

Megszakítás