Oldal kiválasztása

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 22-én (szerda) 15 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS

 1. Felkészülés a téli síkosság-mentesítésre és hó eltakarításra
  Előadó: Madari Róbert polgármester2. Fürdőkedvezmények árának megtérítése a Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. részére
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 2. Szabadstrand ismételt megnyitásának költségei
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 3. TŐSERDŐ Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi szezonális beszámolójának elfogadása
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 4. A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 5.  Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi belső ellenőrzési tervéről
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 6.  A közterület felügyelet működtetéséhez szükséges költségek meghatározása
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 7. Hermann Ottó galéria az Ökoturisztikai Központban
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 8. TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00045 azonosító számú, „Lakitelek csapadékvíz elvezetése szikkasztó árkokkal II. ütem” című projekthez kapcsolódóan növényzet beszerzésére szerződéskötés
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 9.  „TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00045 azonosító számú projekthez kapcsolódó növényzettelepítési munkálatok elvégzésére szerződéskötés „(később kerül megküldésre)
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 10.  A Laki-Park Nonprofit Kft. traktor vásárlásához hozzájárulás
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 11. Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Színtér 2024. évi programterve
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 12. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

 1. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 1. Civil Szervezetek részére támogatás megítélése
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 1. Önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítása
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 1. Önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadása
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 2. Elővásárlási jognyilatkozat – Lakitelek, Hankovszky u. 29.
  Előadó: Madari Róbert polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2023. november 22-én (szerdán) 14 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2023. november 16.

Tisztelettel:
Madari Róbert sk.
polgármester

Megszakítás