Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. július 27-én (csütörtök) 14 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

 

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS:

1. Lakitelek Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) ön-kormányzati rendeletének II. számú módosításáról
Előadó: Madari Róbert polgármester

2. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól és az emléktáblák el-helyezésének rendjéről szóló 23/2013. (X.04.) önkormányzati rendeletének módosítása (továbbiakban: Ör.)
Előadó: Madari Róbert polgármester

3. „A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló 31/2016. (XI.11.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Madari Róbert polgármester

4. A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsődében indítható óvodai csoportlétszám maximális létszámának megemelése
Előadó: Madari Róbert polgármester

5. „Apríték vásárlás” tárgyában szerződéskötés
Előadó: Madari Róbert polgármester

6. „Tűzifavásárlás” tárgyában vállalkozó kiválasztása
Előadó: Madari Róbert polgármester

7. Az Arady Aranka Könyvtár, Lakitelek Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Madari Róbert polgármester

8. A Tiszaug-Lakitelek kerékpárút létesítésével kapcsolatos településrendezési tervmódosítás partnerségi véleményezési eljárás lezárása, döntés a környezeti vizsgálat mellőzéséről
Előadó: Madari Róbert polgármester

9. Laki-Konyha Kft. árképzésében érvényesített rezsi mértékének emelése
Előadó: Madari Róbert polgármester

10. Az Ökoturisztikai Központ Tőserdő bérleti díjának megállapítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

11. Vállalkozási szerződés módosítása az önkormányzati kezelésű utcák útburko- latának kátyúzási munkálataival összefüggésben
Előadó: Madari Róbert polgármester

12. A 46/2023. (III. 22.) számú KT határozat módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

13. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS 

14. Önkormányzati lakás bérbeadása közérdekű céllal
Előadó: Madari Róbert polgármester

15. A Lakiteleki Öntözési Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváha-gyása
Előadó: Madari Róbert polgármester

16. A 0201 hrsz.-ú Kisrét utca szélesítése
Előadó: Madari Róbert polgármester

17. A lakiteleki 1326/142 és 2027/25 hrsz.-ú építési telkek cseréje
Előadó: Madari Róbert polgármester

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2023. július 27-én (csütörtök) 13 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2023. július  24.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás