Oldal kiválasztása

M E G H Í V Ó

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 10-én, (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Az előterjesztések egyben letölthetők: innen

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

 

NAPIREND:

1.    Rendeletalkotás a szociális célú tűzifajuttatásról
Előadó: Kiss Anita polgármester

2.    Lakitelek Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

3.    Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (III.11.) számú, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

4.    A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2019. augusztus 31. záró dátumú elszámolása
Előadó: Kiss Anita polgármester

5.    A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programjának elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

6.    Az 1326/116 hrsz-ú ingatlanból a rendezési terv alapján az útszabályozás kivitelezéséhez polgármesteri felhatalmazás megadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

7.    Tájékoztató Lakitelek Önkormányzata 2020. évi program naptáráról
Előadó: Kiss Anita polgármester

8.    Tájékoztató a polgármester munkájáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

9.    Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

10.    Önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítása közérdekű céllal
Előadó: Kiss Anita polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2019. október 8-án (kedden) 08.30 órakor tartja.

Lakitelek, 2019. október 4.

    Tisztelettel:
    Kiss Anita sk.
    polgármester

Megszakítás