Oldal kiválasztása

M E G H Í V Ó

 

 

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 13-án, (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az előterjesztések egyben letölthetők: innen

 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1.    Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

2.    Rendeletalkotás 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Kiss Anita polgármester

3.    Gondozási Központ bővítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása
Előadó: Kiss Anita polgármester

4.    Lakitelek 0170, 0152, 356, 0173, 372 hrsz. ingatlanok tulajdonjogi rendezése
Előadó: Kiss Anita polgármester

5.    Hozzájárulás árvízvédelmi töltés átadásához
Előadó: Kiss Anita polgármester

6.    A Képviselő-testület 2019. II. félévi munkaterve
Előadó: Kiss Anita polgármester

7.    Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

8.    Lakitelek Önkormányzat tulajdonában lévő lakások pályáztatását lezáró döntés meghozatala
Előadó: Kiss Anita polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2019. június 11-én (kedden) 08.30 órakor tartja.

 

Lakitelek, 2019. június 7.

    Tisztelettel:
                                                             Kiss Anita sk.
                                                             polgármester

Megszakítás