Oldal kiválasztása

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 11-én, (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az előterjesztések letölthetők: Innen

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1.    A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 6/2016.(II.26.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

2.    A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata
Előadó: Kiss Anita polgármester

3.    Beszámoló a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

4.    Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

5.    Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előadó: Kiss Anita polgármester

6.    Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

7.    A Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető – magasabb vezető – beosztására benyújtott pályázat véleményezése
Előadó: Kiss Anita polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2019. április 9-én (kedden) 08.30 órakor tartja.

Lakitelek, 2019. április 4.

        Tisztelettel:
                                                                  Kiss Anita sk.
                                                                  polgármester

Megszakítás