Oldal kiválasztása

M E G H Í V Ó

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 13-án, (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő ülését és taggyűlését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

 

Az előterjesztések egyben letölthetők: innen

NAPIREND:

1.    Lakitelek Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

2.    A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

3.    „LAKITELEK AZ OTTHONOD!” tanulmányi ösztöndíjpályázat kiírása
Előadó: Kiss Anita polgármester

4.    Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása) 2019. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
Előadó: Kiss Anita polgármester

5.    Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

6.    Beszámoló a 2018. évi önkormányzati nyári napköziről
Előadó: Kiss Anita polgármester

7.    Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

8.    A Laki-Gazda Nonprofit Kft. 2018. évi első félévi beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Kiss Anita polgármester

9.    A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi első félévi beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Kiss Anita polgármester

10.    Lakiteleki Közvilágítási Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Kiss Anita polgármester

11.    A Lakiteleki Közvilágítási Kft. végelszámolási nyitó mérlegének elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

12.    A Lakiteleki Közvilágítási Kft. végelszámolásának zárása
Előadó: Kiss Anita polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2018. szeptember 11-én (kedden) 08.30 órakor tartja.

Lakitelek, 2018. szeptember 07.

        Tisztelettel:
                                                                                  Kiss Anita sk.
                                                                                  polgármester

Megszakítás