Oldal kiválasztása

M E G H Í V Ó

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 08-án, (csütörtökön) közvetlenül a 14.00 órakor kezdődő Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság üléseit követően tartja soron következő ülését és taggyűlését, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Az előterjesztések egyben letölthetők: innen

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1.    Lakitelek Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

2.    A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

3.    A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulásból kiválás
Előadó: Kiss Anita polgármester

4.    Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Kiss Anita polgármester

5.    EFOP 1.5.3.-16 pályázati projekt keretében Közösségi Pont kialakítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

6.    Beszámoló a Lakiteleki Települési Értéktár Bizottság 2018. évi munkájáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

7.    Fürdőkedvezmények árának megtérítése a Tőserdő Turisztikai Kft. részére
Előadó: Kiss Anita polgármester

8.    Tőserdő Nonprofit Kft. és Lakitelek Önkormányzata közötti bérleti szerződés módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

9.    Felkészülés a téli síkosság-mentesítésre és hó eltakarításra
Előadó: Kiss Anita polgármester

10.    Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

11.    Laki-Gazda Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. III. negyedévi beszámolójának elfogadása,
valamint a tőkerendezés megvitatása és a szükséges intézkedések meghozatala
Előadó: Kiss Anita polgármester

12.    Tőserdő Nonprofit Kft. III. negyedévi beszámolójának és üzleti tervének elfogadása, valamint a tőkerendezés megvitatása és a szükséges intézkedések meghozatala
Előadó: Kiss Anita polgármester

13.    Laki-Agrár Nonprofit Kft. 2018.évi III. negyedéves mérlegének és beszámolójának elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

14.    Laki-Park Kft. 2018. évi III. negyedéves mérlegének és beszámolójának elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

15.    Önkormányzati lakás bérbeadása közérdekű céllal
Előadó: Kiss Anita polgármester

16.    Civil Szervezetek részére támogatás megítélése
Előadó: Kiss Anita polgármester

17.    Bursa Hungarica pályázat lezárása
Előadó: Kiss Anita polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2018. november 08-án (csütörtökön) 14.00 órakor tartja.

Lakitelek, 2018. október 31.

        Tisztelettel:

                                                          Kiss Anita sk.
                                                         polgármester

Megszakítás