Oldal kiválasztása

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 11-én, (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő ülését és taggyűlését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

 

Az előterjesztések egyben letölthetőek: innen

NAPIREND:

1.    A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Kiss Anita polgármester

2.    A szociális ellátásokról szóló 11/2017. (IV.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

3.    Tájékoztató a 2017. július 1. és 2017. december 31. közötti időszak polgármesteri munkájáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

4.    Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása és tájékoztatás a 2017. évi szabadság ütemtervtől eltérő igénybevételéről
Előadó: Kiss Anita polgármester

5.    Tájékoztató a 2017. évben megkötött szerződésekről
Előadó: Kiss Anita polgármester

6.    A 2018. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás közzététele
Előadó: Kiss Anita polgármester

7.    Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

8.    A Lakiteleki Közvilágítási Kft. végelszámolásának kezdő időpontjának módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

9.    Az önkormányzati Kft-k könyvvizsgálói megbízása
Előadó: Kiss Anita polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2018. január 09-én (kedden) 8.30 órakor tartja.

Lakitelek, 2018. január 5.

Tisztelettel:
                                               Kiss Anita sk.
                                               polgármester

Megszakítás