Oldal kiválasztása

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 13-án, (csütörtökön) 14.00 órakor

tartja soron következő ülését és taggyűlését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

 

Az előterjesztések egyben letölthetők: innen

NAPIREND:

1.    Lakitelek Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

2.    A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

3.    Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

4.    2018. év decemberében az Önkormányzat és hivatala, gazdasági társaságai, valamint intézményei dolgozóinak vásárlási utalvány juttatása
Előadó: Kiss Anita polgármester

5.    Kiválás a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulásból
Előadó: Kiss Anita polgármester

6.    A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulási megállapodás 9. számú módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

7.    Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának felülvizsgálata
Előadó: Kiss Anita polgármester

8.    Az étkezési térítés díjak felülvizsgálata
Előadó: Kiss Anita polgármester

9.    Együttműködési Megállapodás megkötése a GYÓGY-ÁSZ Kft-vel a lakiteleki lakosok laborvizsgálati díjának átvállalására
Előadó: Kiss Anita polgármester

10.    BÁCSVÍZ Zrt-vel történő megállapodás az üzemeltetésre átadott vagyon hasznosításáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

11.    TOP-3.1.1.-15-BK1-2016-00007 „Kerékpárút építés Kerekdomb és Lakitelek között” projekt új nyomvonal tervezőjének kiválasztása
Előadó: Kiss Anita polgármester

12.    Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft., Laki-Agrár Nonprofit Kft., Laki-Gazda Nonprofit Kft., Laki Park Kft., Laki-Konyha Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester
13.    A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal javaslatának elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

14.    A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkaterve
Előadó: Kiss Anita polgármester

15.    Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

16.    A Laki-Konyha Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

17.    Laki-Konyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendje módosításának elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

18.    Rendszergazdai feladatok ellátására szóló megbízási szerződés kötése
Előadó: Kiss Anita polgármester

19.    A Himalája Blue Kft-vel kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése
Előadó: Kiss Anita polgármester

20.    Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása
Előadó: Kiss Anita polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2018. december 12-én (szerdán) 13.00 órakor tartja.

Lakitelek, 2018. december 6.

        Tisztelettel:

                                                              Kiss Anita sk.
                                                             polgármester

Megszakítás