Oldal kiválasztása

M E G H Í V Ó

thkh

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. január 12-én, (csütörtökön) 14.00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1.    Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 27/2016. (X.14.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

2.    Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása és tájékoztatás a 2016. évi szabadság ütemtervtől eltérő igénybevételéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

3.    Bácsvíz Zrt. szennyvízkezelő hálózat felújítási munkái
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

4.    Rendezési terv módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

5.    Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

6.    Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

7.    A 2017. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás közzététele
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

8.    Hozzájárulás Tiszaalpár Nagyközség várossá nyilvánításához
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

9.    Egyéb ügyek

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága 2017. január 10-én (kedden) 8.00 órakor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 2017. január 10-én (kedden) 14.00 órakor tartja.

Lakitelek, 2017. január 4.

        Tisztelettel:

    Zobokiné Kiss Anita sk.
    polgármester

Megszakítás